Online SharePoint Yöneticiliği

SharePoint sistemlerinin ana ve temel konseptlerinden biride kontrol ve erişilebilirlik diyebiliriz. Yetkisi olana yetkisi kadar izin vererek veya roller atayabilirsiniz.

SharePoint Online’da bu işlemler, Microsoft kendi datacenterlarında, Sharepoint Farm’ı kendisi yaratır ve yönetir. Merkezi yönetimide kendi elinde tutar.


Office 365 üyeliğini Microsoft’tan satın aldığınız zaman ilk tanımlanan hesap root Global Administrator olarak tanımlanır. Yani Sharepoint tenant Admin olarak(Sharepoint Online Administrator) isimlendirilir.

Aşağıdaki tabloda SharePoint Online Administrator, Site Collection Administartor ve Site Level Owner neler yapabileceğini göstermektedir.

 

 

 

SharePoint Online Administrator

Site Collection Administrator

Site Level Owner

 • Site collection’ları yaratmak ve yönetmek,
 • Site silmek ve/veya geri almak,
 • Site özelliklerini gözden geçirmek,
 • Site sharing seçeneklerini ayarlamak,
 • Designate Site Collection
 • WEbsite Domain kontrolü,
 • InfoPath, User profile, BSC, Term Store, Records Man, Search ve app,
 • Manane Tenant ayarları
 • Site kollection özelliklerini yönetmek,
 • Yeni subsite yaratmak, yeni doküman kütüphanesi ve listesi,,
 • Site Collection Adminliği ekleyebilmek,
 • Siteyi template olarak kaydetmek,
 • Site kolonu ve içerik tiplerini yönetmek,
 • Kullanıcı alert ve RSS ayarlarını yönetmek,
 • Default region ve dil ayarlarını,
 • Internal/External grup/user davet etmek
 • Sahip olunan site ayarları,
 • Site özelliklerini yönetmek,
 • Template olarak siteyi kaydetmek,
 • Site delete,
 • Kullanıcı alert ve Rss ayarları,

Powershell ile Dosya/Klasörleri Encrypting – Decrypting

EFS(Encrypting File System) default olarak sistemlerimizde enable durumdadır. Kullanmakta olduğumuz dosyaları pekala kriptolayabilir veya açabiliriz.

Aşağıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere bir text dosyası kriptolanıp sonrasında da decrypte edilmiştir. Kriptolanmış dosya YEŞİL renkte gözükmektedir.


Decrypte edildikten sonra dosya tekrar siyah olarak gözükmektedir.

Creating Switch via Powershell

Sanal switch GUI üzerinden oluşturulabildiği gibi powershell komutları ile de yaratılabilmektdir.

Aşağıda belirttiğim komutlar yardımıyla oluşturabilmek mümkündür.

#Create new external (implicit external as adapter passed)
New-VMSwitch -Name “External Switch” -Notes “External Connectivity”
-NetAdapterName “VM NIC” -AllowManagementOS $false
#Create new internal (visible on host) and private (vm only)
New-VMSwitch -Name “Internal Switch” -SwitchType Internal
New-VMSwitch -Name “Private Switch” -SwitchType Private

Switch yaratıldığı zaman Virtual Switch Manager’dan konfig görülebilir.

Installing Windows PowerShell 4.0 on Windows 2012 [Windows Management Framework 4.0]

Installing Windows PowerShell 4.0 on Windows 2012 [Windows Management Framework 4.0]

 

WMF 4.0’I Windows 2012’ye kurmak oldukça basittir.

 1. .Net 4.5 is Windows Server 2012 sunucumuzda kuruyoruz
 2. Windows8-RT-KB2799888-x64.msu patch indirin
 3. .msu uzantılı dosyayı sunucumuza kuruyoruz
 4. Kurulum sonrası sunucumuzu reboot ediyoruz.
 5. $psversionTable ile çıktıyı control ediyoruz.

https://support.microsoft.com/kb/2799888/tr

WMF 4.0 Installation Error

WMF 4.0 sunucuyu kurarken herhangi bir hata ile karşılaşılmamasına rağmen bileşenleri update olmamaktadır.(Windows Powershell, WMI vs gibi.)

Çözüm olarak; .NET Framework 4.5 tekrar kurulup WMF 4.0 installation kurulumu çalıştırılır.

Bilinen uyumluluk problem aşağıda listelenmiştir.

There are known compatibility issues with several Microsoft server-class applications:

 • System Center 2012 Configuration Manager (not including SP1)
 • System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (including SP1)
 • Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Exchange Server 2010, and Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft SharePoint Server 2013 and Microsoft SharePoint Server 2010
 • Windows Small Business Server 2011 Standard

http://blogs.msdn.com/b/powershell/archive/2013/10/29/wmf-4-0-known-issue-partial-installation-without-net-framework-4-5.aspx

Azure – Cloud Servisler için Monitoring Config etmek.docx

Azure üzerindeki sunucularımızıda limitlide olsa birtakım performans metriclerini görebilir ve izleyebiliriz.

Aşağıdaki kısaca nasılı yapılabileceğinden bahsediyor olacağım.

Cloud Services sekmesinden sanal sunucu seçilir.


Gelen ekranda Monitor sekmesi tıklanır.


O sunucu için performans metricleri chart halinde gözükür. Default olarak CPU gözükmektedir.


 

Add Metric denilirse gözüken CPU kısmına aşağıdaki gibi değerleri de ekleriz.


Son olarak ta bazı rulelar tanımlanarak belirtilen değerlerin yükselmesi halinde bilgi verilmesi istenebilir. Create Rule denilerek rule tanımlanır.


Örnek olarak aşağıdaki pencere de değerler girilir. Email ile bilgilendirme sağlanır.

Azure Automation ve Runbook Gallery

Teched Europe 2914’te birçok yenilik bahsedildi. Bunlardan bir taneside Azure Automation ve Runbook galeri oldu.

Denemek için deneme sürümüde olsa girerek Create edip deneyebilirsiniz.


İlk olarak hesap yaratılır.


Hesap yaratıldıktan sonra Get Started ile başlayabilirsiniz


Galerinden istenilen hazır automationları seçebilir ve uygulayabiliriz. Ek olarak ta kendi oluşturduğumuz scriptleri de kullanabiliriz. Şu an son versiyonu 0.8.9’dur.

Azure IAAS’te Windows Server 2012 R2 Core

Azure’da gaeriden kurulan bir Windows Server 2012 r2 sunucusunun GUI’den CORE işlerim sistemine dönüştürme işlemini anlatıyor olacağım

Hepimizin de bildiği gibi GUI rahatlıkla bir feature olarak sunucuda eklenebilir ve silinebilir.


 


Bittikten sonra sunucu reboot edilir. Açıldıktan sonra birkaç konfigüre daha yapılması gerekmekte.


Sonrasında sconfig çalıştırılır.


Birsonraki adım ise sysprep yapılarak image alınması.


VM stop olduktan sonra capture edilir.


Ve son olarak aşağıdaki gibi deploy sunucumuz hazır hale gelir.

Create a Virtual Network in Azure

Azure üzerinde nasıl Virtual Network yaratıldığını aşağıda anlatmaya çalışacağım.

Ekranın sol alt köşesinde bulunan NEW butonuna basılır.


Açılan pencerelerde sırasıyla Network Services – Virtual Network- Custom Create seçilir.


Name : Virtual Network adı girilir.

Affinity Group : Burada daha önce oluşturulan veya yeni bir group oluşturularak devam edilir. Affinity Group aynı datacenterda performansı arttırabilmek için Windows Azure servislerinin birlikte gruplamaktır diyebiliriz.

Region: Burada region olarak hangi datacenterde barınacağını seçebiliriz.

Affinity Group Name: Affinity group name olarak isim verebiliriz.

DNS Server: Kullanmak istediğiniz DNS Server ismi ve IP adresi girilir.

Virtual Network Adres Space 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, veya 192.168.0.0/16 IP adreslerini girmek gerekir.


İhtiyaç kadar subnet girilebilir.


Create Network yaratmak için OK denir ve işlem başlar.

Create Affinity Group in Azure

Daha önce de bahsedildiği üzere Windows Azure affinity grouplar oluşturabiliriz. Tam olarak ne işe yaraıyor veya niye affinity group oluşturuyor diye aklısnıza sorular gelebilir.

Bildiğiniz gibi aynı datacenter’da performansı arttırmak için Windows Azure Servislerinin birlikte gruplanması gibi düşünebiliriz.

Settings – Affinity Groups’a basılır. Ekranda görüldüğü üzere isim verilir.