Windows Server 2012 R2 – Windows Update Check Problem

Windows Server 2012 R2 sunucularda ki özellikle de Domain Controllarda Windows Update yapmak istediğinizde aşağıdaki gibi bir uyarı gelebilir.
Read More →

Powershell 5.0’ın Majör Özellikleri

Powershell 5.0 ile gelen ve dikkat edilmesi gereken en önemli 3 adet majör özellik bulunmaktadır.

– One Get

– Desired State Configuration Improvements

– Network Switch cmdlets
Read More →

Desired State Configuration – 3 Basit Adım…

Bir önceki makalemizde DSC Configuration dosyasının syntaxlarının nasıl olacağını paylaşmıştım. Bu makalede de bunların nasıl uygulanabileceği ile ilgili basit adımları aktarmaya çalışacağım
Read More →

Desired State Configuration: DSC Syntax

Windows Powershell Desired State konfigürasyonu aslında basitçe 3 part’tan oluşur. Bu omurgayı anladıktan sonar script yazımı oldukça kolay olacaktır. Nedir bunlar;
Read More →

DSC Changes in WMF 5.0 Preview

Yakın zamanda duyurusu yapıldığı üzere Powershell Takımı WMF 5.0 releasse ettiğini duyurdu. Eylül ayında yayınlanan 5.0 biraz daha geliştirilerek hizmete sunuldu.

5.0’da yapılan önemli geliştirmeler aşağıdaki gibidir.

 • OneGet
 • PowershellGet
 • Windows Powershell Desired State configuration
 • Classes for Windows Powershell
 • Debugging in Windows Powershell

DSC’de ki değişiklikler

Özellikle WMF 5.0’ın majör değişikliklerinden biride DSC’de oldu. Partial Configurations, class-defined DSC resources, yeni LCM konfigürasyonu method ve daha birçok DSC komutu görebilmekteyiz.

Ek olarak;

DSC konfigürasyonları artık 32 Bit processler içinde tanımlanıp compiled edilebilir hale geldi. Bu 32-bit işlemcili bir sunucuda 64-bit işlemcili sunucu için konfigürasyon yapılabilir hale geldi

Merkezi Lokasyona Konfigürasyon Durumu İletme

Gerek Pull gerekse Push yönetimiyle yönlendirilen konfigürasyonlarda Local Configüration Manager(LCM) status bilgileri gönderilemesi sağlanabilmektedir.

Start-DSCConfiguration ile ilgili geliştirmeler

Eğer konfigürasyon restart gerektiriyorsa ve restart ediliyorsa sunucu açıldıktan sonra bile bilgileri streaming etmeye devam etmektedir.

Enis Göktay

Kaynak :
http://blogs.msdn.com/b/powershell/archive/2014/11/18/windows-management-framework-5-0-preview-november-2014-is-now-available.aspx

 


 

Powershell COM Obje kullanımı

Fonksiyonlarda COM objeleri tabii ki oluşturulabilir ve kullanılabilir. Örnek olarak bu makalede bir obje oluşturularak nasıl çalıştığı hakkında bilgi vereceğim.

Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere GoogleArama isimli bir fonksiyon oluşturulmuştur. Fonksiyon içerisine sırasıyla Internet.Explorer objesi oluşturulmuş ve aramanın yapılacağı web adresi girilmiştir.

 


Sonuç olarak powershell ekranına fonksiyon adı ve aramanın yapılacağı kelime yazılırsa size istenilen aramayı Internet Explorer’da açacaktır.

Powershell – Remote Management Ayarları

Windows Server 2012 R2 işletim sisteminde default olarak enable etmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirilebilir

 • Windows Remote Management (WinRM) servislerinin start tipini Automatic olarak ayarlanır ve servis start edilir.

  • Authenticate Kerberos ve
  Negotiate olarak enable edilir.
  • WINRM için Windows Firewall inbound ruleları aktif edilir,
  •Subnet scoping kurallarını aşağıdakilere göre değiştirilidir.

  • Domain veya private profile: any IP address
  • Public profile: Sadece LocalSubnet
  • Wsman:\localhost\Service\AllowRemoteAccess True olarak ayarlanır
  • WinRM listener over HTTP port number 5985 olarak yaratılır.
  The LocalAccountTokenFilterPolicy default setting prevents remote
  management by local, non-domain Administrator accounts other than
  the built-in Administrator account.

  Daha fazla bilgi için;

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=252970.

Online SharePoint Yöneticiliği

SharePoint sistemlerinin ana ve temel konseptlerinden biride kontrol ve erişilebilirlik diyebiliriz. Yetkisi olana yetkisi kadar izin vererek veya roller atayabilirsiniz.

SharePoint Online’da bu işlemler, Microsoft kendi datacenterlarında, Sharepoint Farm’ı kendisi yaratır ve yönetir. Merkezi yönetimide kendi elinde tutar.


Office 365 üyeliğini Microsoft’tan satın aldığınız zaman ilk tanımlanan hesap root Global Administrator olarak tanımlanır. Yani Sharepoint tenant Admin olarak(Sharepoint Online Administrator) isimlendirilir.

Aşağıdaki tabloda SharePoint Online Administrator, Site Collection Administartor ve Site Level Owner neler yapabileceğini göstermektedir.

 

 

 

SharePoint Online Administrator

Site Collection Administrator

Site Level Owner

 • Site collection’ları yaratmak ve yönetmek,
 • Site silmek ve/veya geri almak,
 • Site özelliklerini gözden geçirmek,
 • Site sharing seçeneklerini ayarlamak,
 • Designate Site Collection
 • WEbsite Domain kontrolü,
 • InfoPath, User profile, BSC, Term Store, Records Man, Search ve app,
 • Manane Tenant ayarları
 • Site kollection özelliklerini yönetmek,
 • Yeni subsite yaratmak, yeni doküman kütüphanesi ve listesi,,
 • Site Collection Adminliği ekleyebilmek,
 • Siteyi template olarak kaydetmek,
 • Site kolonu ve içerik tiplerini yönetmek,
 • Kullanıcı alert ve RSS ayarlarını yönetmek,
 • Default region ve dil ayarlarını,
 • Internal/External grup/user davet etmek
 • Sahip olunan site ayarları,
 • Site özelliklerini yönetmek,
 • Template olarak siteyi kaydetmek,
 • Site delete,
 • Kullanıcı alert ve Rss ayarları,

Powershell ile Dosya/Klasörleri Encrypting – Decrypting

EFS(Encrypting File System) default olarak sistemlerimizde enable durumdadır. Kullanmakta olduğumuz dosyaları pekala kriptolayabilir veya açabiliriz.

Aşağıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere bir text dosyası kriptolanıp sonrasında da decrypte edilmiştir. Kriptolanmış dosya YEŞİL renkte gözükmektedir.


Decrypte edildikten sonra dosya tekrar siyah olarak gözükmektedir.

Creating Switch via Powershell

Sanal switch GUI üzerinden oluşturulabildiği gibi powershell komutları ile de yaratılabilmektdir.

Aşağıda belirttiğim komutlar yardımıyla oluşturabilmek mümkündür.

#Create new external (implicit external as adapter passed)
New-VMSwitch -Name “External Switch” -Notes “External Connectivity”
-NetAdapterName “VM NIC” -AllowManagementOS $false
#Create new internal (visible on host) and private (vm only)
New-VMSwitch -Name “Internal Switch” -SwitchType Internal
New-VMSwitch -Name “Private Switch” -SwitchType Private

Switch yaratıldığı zaman Virtual Switch Manager’dan konfig görülebilir.