Windows Update esnasında 80072EFD hatası

 

Eğer windows update esnasında 80072EFD hatası alıyorsanız aşağıdaki çözüm işinize yarayacaktır.

 

 1. Start > Run > type “regedit” ,
 2. HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
 3. Eğer daha önce Wsus tarzı bir sunucudan update alıyorsanız aşağıdaki gibi bir key gözükecektir
  “WUServer”            =http://Servername:8080
  “WUStatusServer”  =http://Servername:8080

WindowsUpdate folder yedeği alinarak aşağıdaki işlemler yapılır.

 1. Sağ click “export”
 2. “WindowsUpdate” key registry’den silinir. HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows.
 3. Windows Update servisi restart edilir. (Start > Run > type “services.msc”)

Call-ClusterExe: cluster.exe did not succeed, but 5058 was not a retry-able error code…


StopDagServerMaintenance.ps1
scriptini kullanarak DAG’ı maintanance mode’dan çıkarmak istediğinizde bazen aşağıda görüldüğü gibi bir hata mesajı alınabilir.

WARNING: [02:57:24.640 UTC] Call-ClusterExe: cluster.exe did not succeed, but 5058 was not a retry-able error code. Not attempting any other servers. This may be an expected error by the caller.

Öncesinde çalıştırdığınız StartDagServerMaintenance.ps1 scriptini DB’leri istenilen şekilde move etmiş fakat aşağıdaki gibi de hatalar verip tamamlamış olabilir:

Read More …

Powershell ile Exchange sunucuda kullanıcıların alınan/gönderilen mail istatistiğini almak

Bazen yöneticinizden “Şirketimizdeki tüm kullanıcıların son bir ayda kaç adet email alıp/göndermiş” gibi bir isteğiyle karşılaşarbilirsiniz.

Aşağıdaki powershell scripti tam burada işinize yarayabilir.

Read More …

Exchange 2010 Çoklu site’lerde Otomatik Aktivasyon ayarlari

Bir DAG yapisinda eger DR tarafinda sunuculariniz varsa databaselerin DR sitesinde otamatik olarak mounted olmasini  engellemek için powershell ile gerekli ayarların yapılması gereklidir. Örnek olarak multisite bir DAG yapisi ele alalim. 2 MBX Merkez’de ve 1 MBX sunucuda DR’da olsun. Her Database’in 1’i DR da olmak üzere 3 kopyasinin oldugunu varsayalim…

Read More …

Search and Delete messages from mailboxes

Search-mailbox cmdlet can mainly be used for:

 • Copying messages to a another target mailbox
 • Deleting messages from a mailbox
 • Recovering items from a user’s Recoverable Items
 • Deleting items from Recoverable Items

 

To search for a specific emails in the mailbox and to delete them:

First, in order to be able to see and run this cmdlet in the EMS, the user running it should have “Discovery Management” rights. The “Discovery Management” role group bu default doesn’t have any members including administrators. This role group also grants “Mailbox Import Export” RBAC role, and it can also be used to export and/or import emails from/to user mailboxes.

To add your account to this group:

Add-RoleGroupMember “Discovery Management” –Member theadmin

 

Then, for example, to delete all emails that contains “your mailbox is full” in the subject of a user the following cmdlet can be used:

Search-Mailbox -Identity testuser –SearchQuery “Subject:’Your mailbox is full'” `

DeleteContent –Force

For detailed information on parameters of this cmdlet: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd298173(EXCHG.141).aspx

The attachment icon does not appear in Outlook 2007/2010 and OWA

 

When you apply this fix i think will resolve your issue…

 

On the HUB servers browse to the your Exchange installation location e.g.

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin

Edit file EdgeTransport.exe.config using notepad++

At the end of the ‘add key’ list add:

<add key=”TreatInlineDispositionAsAttachment” value=”true” />

Save the file.

Restart the ‘Microsoft Exchange Transport’ service

Repeat the above steps for all HUB servers in your environment

Issue resolved.

My first blog post!!! Hello World!!!

Microsoft Exchange 2007/2010’da distribution gruplara gelen email sayılarını belirlemek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir… İstenirse belirli tarih aralıkları ile limitlenebilir.

Get-TransportServer | Get-MessageTrackingLog -resultsize unlimited -start “2012-08-1 00:00” -end “2012-08-231 23:59″ -EventId Expand | Group-Object RelatedRecipientAddress | Select-Object Name, Count, @{n=”totalMBs”; e={[int](($_.group | Measure-Object -Property totalbytes -Sum).sum/1mb)}} | Sort Name | Export-Csv C:\DGStat21.csv