Out Of Office PowerShell Command in Exchange 2010

It is possible to set an out of office alert for a user. Run the following PS command.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity TestUser -AutoReplyState enabled -ExternalAudience all –InternalMessage “Message for Internal User” -ExternalMessage “Message for Exxternal User”

 

Read More …

Top Ten Tools for Exchange Administrators

 • Calendar Checking Tool for Outlook (CalCheck) – Checks Outlook Calendar for problems / potential problems,
 • http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28786

 • Exchange Client Network Bandwidth Calculator – Helps you predict network bandwidth requirements for a specific set of clients,
 • http://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-Client-Network-8af1bf00

  Read More …

Moving a Certificate Authority (CA) to another Domain Controller

I recently had to demote a DC that was the installed CA that causing a problem. These steps to move the CA to another Domain Controller;

* Start-Run-MMC, Snap-in Certificate Authority,

* Back Up CA from the All Tasks menu,

* Back Up both the Private Key and CA sertificate and Certificate Database and certificate database log,

Read More …

How To Fix Or Reset The WMI

Eğer WMI düzgün çalışmıyorsa veya  Group Policy düzgün uygulanamıyor uzun süreler bilgisayarınızın açılmasını bekliyorsanız, gpupdate/force komutunda hatalar alıyorsanız, event loglarda WMI hataları da görüyorsanız;

Hemen hemen tek çözüm WMI repository repair etmektir. Komutun nasıl kullanıldığını

winmgmt /? ile görülebilir.

 

winmgmt /backup
Backup alınabilir, /restore ile restore edilebilir.

winmgmt /verifyrepository
WMI check için kullanacağınız ilk komuttur.

winmgmt /salvagerepository
Gerçekten repair için kullanılacak ilk komuttur. Eğer hata alınırsa diğer komuta geçilebilir.

winmgmt /resetrepository
Sunucu WMI resetler ilk kurulduğu günkü gibidir.

Windows Update esnasında 80072EFD hatası

 

Eğer windows update esnasında 80072EFD hatası alıyorsanız aşağıdaki çözüm işinize yarayacaktır.

 

 1. Start > Run > type “regedit” ,
 2. HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
 3. Eğer daha önce Wsus tarzı bir sunucudan update alıyorsanız aşağıdaki gibi bir key gözükecektir
  “WUServer”            =http://Servername:8080
  “WUStatusServer”  =http://Servername:8080

WindowsUpdate folder yedeği alinarak aşağıdaki işlemler yapılır.

 1. Sağ click “export”
 2. “WindowsUpdate” key registry’den silinir. HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows.
 3. Windows Update servisi restart edilir. (Start > Run > type “services.msc”)

Call-ClusterExe: cluster.exe did not succeed, but 5058 was not a retry-able error code…


StopDagServerMaintenance.ps1
scriptini kullanarak DAG’ı maintanance mode’dan çıkarmak istediğinizde bazen aşağıda görüldüğü gibi bir hata mesajı alınabilir.

WARNING: [02:57:24.640 UTC] Call-ClusterExe: cluster.exe did not succeed, but 5058 was not a retry-able error code. Not attempting any other servers. This may be an expected error by the caller.

Öncesinde çalıştırdığınız StartDagServerMaintenance.ps1 scriptini DB’leri istenilen şekilde move etmiş fakat aşağıdaki gibi de hatalar verip tamamlamış olabilir:

Read More …

Powershell ile Exchange sunucuda kullanıcıların alınan/gönderilen mail istatistiğini almak

Bazen yöneticinizden “Şirketimizdeki tüm kullanıcıların son bir ayda kaç adet email alıp/göndermiş” gibi bir isteğiyle karşılaşarbilirsiniz.

Aşağıdaki powershell scripti tam burada işinize yarayabilir.

Read More …

Exchange 2010 Çoklu site’lerde Otomatik Aktivasyon ayarlari

Bir DAG yapisinda eger DR tarafinda sunuculariniz varsa databaselerin DR sitesinde otamatik olarak mounted olmasini  engellemek için powershell ile gerekli ayarların yapılması gereklidir. Örnek olarak multisite bir DAG yapisi ele alalim. 2 MBX Merkez’de ve 1 MBX sunucuda DR’da olsun. Her Database’in 1’i DR da olmak üzere 3 kopyasinin oldugunu varsayalim…

Read More …

Search and Delete messages from mailboxes

Search-mailbox cmdlet can mainly be used for:

 • Copying messages to a another target mailbox
 • Deleting messages from a mailbox
 • Recovering items from a user’s Recoverable Items
 • Deleting items from Recoverable Items

 

To search for a specific emails in the mailbox and to delete them:

First, in order to be able to see and run this cmdlet in the EMS, the user running it should have “Discovery Management” rights. The “Discovery Management” role group bu default doesn’t have any members including administrators. This role group also grants “Mailbox Import Export” RBAC role, and it can also be used to export and/or import emails from/to user mailboxes.

To add your account to this group:

Add-RoleGroupMember “Discovery Management” –Member theadmin

 

Then, for example, to delete all emails that contains “your mailbox is full” in the subject of a user the following cmdlet can be used:

Search-Mailbox -Identity testuser –SearchQuery “Subject:’Your mailbox is full'” `

DeleteContent –Force

For detailed information on parameters of this cmdlet: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd298173(EXCHG.141).aspx

The attachment icon does not appear in Outlook 2007/2010 and OWA

 

When you apply this fix i think will resolve your issue…

 

On the HUB servers browse to the your Exchange installation location e.g.

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin

Edit file EdgeTransport.exe.config using notepad++

At the end of the ‘add key’ list add:

<add key=”TreatInlineDispositionAsAttachment” value=”true” />

Save the file.

Restart the ‘Microsoft Exchange Transport’ service

Repeat the above steps for all HUB servers in your environment

Issue resolved.