Category Archives: Windows Server 2012

Performans Counter – Disk

Bu makalemde sizlere sunuculardaki disklerin latecy değerlerinden bahsedeceğim. Bu şekilde disklerdeki IO değerinin ne olduğunu ve ne olacağını anlayabileceğiz.

Disk Latecy Nedir?

Disk latecy aslında bir diske okma veya yazma için komut verilmesi ve onun size tamamlandığını belirttiği zaman olarak söylenebilir.

Örnek olarak 15000 RPM bir disk bize 4ms’de işlemi tamamlaması gerektiğini söyleyebiliriz.

1/15000 RPM/ 60 = 0.004 = 4Ms

Fiziksel ve Logical Disklerin Önemli Performans Sayaçları

Fiziksel Disk Sayaçlarını genellikle LUN performansını ölçmek amacıyla öğrenmek isteyebiliriz

Logical Disk Syaaçlarını ise, yine isimlendirilmiş disklerin performansı, bazı uyuglamaların performansı şeklinde söyleyebiliriz

Disk Manager’de fiziksel ve logical diskleri aşağıdaki gibi görmekteyiz.


Disk Latency için Disk Sayaçları aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Primary Sayaçlar aşağıda belirtildiği gibidir.Ortalama 15ms’yi göstermesi gerekmektedir. Bir işlemin aslında kaç ms’de yapıldığını söylemektedir. Driver seviyesinden aşağıda baktığı için 15ms’den aşağı sonuçlarda diskte gecikme olmadığını söyleyebiliriz

Avg.Disk sec\Read ; Avg. Disk sec\Write


 

Önemli Performans Counterları

Aşağıdaki sıklıkla kullanılan performans sayaçlarını görebilirsiniz. Absürd noktaları detaylı incelemekte her zaman ayda olacaktır.

 


 

http://blogs.technet.com/b/bulentozkir/archive/2014/02/14/top-10-most-important-performance-counters-for-windows-and-their-recommended-values.aspx

Windows Server 2008 – Performance Monitor Kullanımı

Bu makalemde sizlere sunucuda Performans Monitörün nasıl set edileceğini anlatmaya çalışacağım.

Perfmon çalıştırmak için;

Startà Perfmon à Perfmon.exe çalıştırılır.


Yukarıda görülen “+” işaretine basarak ekleyebileceğiniz counter listesi gözükür.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek olarak process sayacı eklenir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki ekranda minimum ve maximum değerleri gözükmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kalem” işareti gibi gözüken IKON’a basılarak seçilen sayaç BOLD olarak gözükür.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç raporu aşağıdaki gibi gözükmektedir.

KB2750149 breaks Failover Cluster MMC in Windows 2012

Microsoft released an update KB2750149 for .NET 4.5 which fixes some reliability, compatibility, stability, and performance issues. When this update, however, is installed on Windows 2012 Failover Cluster, the cluster management MMC stops working. The cluster works as expected; the issue is only with the management, however, the cluster can still be managed remotely from a server that does not have this KB installed.

Read More …

Windows 2012 – Demoting a Domain Controller

Windows 2012 – Demoting a Domain Controller

 

Bu makalede Windows 2012 R2 bir domain controllerın GUI’den kaldırılmasını gösterilecektir. Bilindiği üzere dcpromo komutu artık kullanılmamaktadır. Adım adım anlatacak olursak; Read More …

Exchange 2013 SP1 ile gelen değişiklikler

Exchange 2013 Kısa bir zaman önce Exchange Server 2013 SP1 yayınlandı(KB2926248). Security, Mimari ve Yönetim alanlarında önemli değişiklikler yapılan Exchange Server 2013 SP1 ile 15.0.847.32 numarasına yükselmiş oldu.

Kısaca değinecek olursak;

* Windows Server 2012 R2 support; Exchange Server 2013 SP1’i artık resmi olarak desteklenen işletim sistemi olarak Windows Server 2012 R2 üzerine kurulabilir.

Read More …

Powershell – Core İşletim Sistemini Kullanmak -3

Best Practise Analyzer(BPA), Windows’un yönetim tool’udur. Microsoft’un best practiselerine göre sistemi check eder ve rapolar.

Best Practise Model Listesi;

Bu işlemi yaparken GET_BPAMODEL komutunu kullanacağız.

#Get list of all BPA models
PS > Get-BpaModel
#Get list of all BPA filtered by LastScanTime propert
PS > Get-BpaModel | where LastScanTime –eq Never


Invoke-BpaModel komutu ile aşağıda da görebileceğiniz üzere File Servisleri için best practiseler e göre sunucuyu taratılır.

#Invoke File Services BPA Model
PS > Invoke-BpaModel –ModelId Microsoft/Windows/FileServices

Çıktılarını aşağıda görebilirsiniz.


Son olarak sonuçlarını aşağıda ekranda görebiliriz.

#Get File Services BPA Model scan results
PS > Get-BpaResult –ModelId Microsoft/Windows/FileServices

 

Powershell – Core İşletim Sistemini Kullanmak -2

İşletim sisteminin yönetimini GUI’den Core’e çevirdikten ve yine cmd.exe’den powershell kullanımına döndürdükten sonra Shell komutları ile sunucularda istenilen işlemleri yapabiliriz.

Örneğin sunucu ismini değiştirmek, IP adresini vermek gibi işlemleri powershell komutları ile yapabiliriz.

 1. Sunucu Adı değiştirmek;

İşletim sistemi kurulumdan sonra sunucu adını değiştirme ihtiyacı doğacaktır. Örnek olarak sunucu adını HQ-DC-01 olarak set etmek istersek;


Yukarıdaki komutlar kullanabiliriz.

 1. Time Zone değişikliği;

  Default olarak belirtilmiş zone örnek olarak Greenwich Standard Time olarak değiştirmek için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

  #Display the Current Time Zone
  PS > TZutil /g
  #Display the list of available Time Zones
  PS > TZutil /l
  #Set the new Time Zone
  PS > TZutil /s “Greenwich Standard Time”

   

   

   

 2. Ethernet Kart Konfigürasyonu;

  NIC konfigürasyonu aşağıdaki gibi yapılmaktadır.Bu işelmler NetTCPIP modülünün parçası olan New-NetIPAddress komutu ile yapılmaktadır. İkinci adım olarak Set-DNSClientServerAddress komutu ile DNS ayarı yapılmaktadır. Bu işlemi DNSClient modülü kullanarak yapılmaktadır.

   

  #Setting static IP Address Configuration
  PS > New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.0.2 -InterfaceAlias Ethernet
  -DefaultGateway 192.168.0.1 -AddressFamily IPv4 -PrefixLength 24
  #Setting Client DNS Settings
  PS > Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Ethernet
  -ServerAddresses 192.168.0.1,192.168.0.2

 

 1. Server Role ve Features

  Server role ve özelliklerini yönetebilmek gerçekten çok önemlidir. ServerManager modülü kullanarak bu özellikleri ekleyip çıkartabiliriz.

  PS > Get-WindowsFeature | where Installed –eq $true


 

 1. Aşağıdaki komut yardımıyla bir özellik tüm alt özellikleri ile kurulabilir.

  PS > Install-WindowsFeature Web-Server –IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools

Powershell ile Core İşletim Sistemi Yönetmek-1

Microsoft, bundan birkaç yıl önce Windows Server işletim sistemine CORE özelliğini de eklemişti. CORE işletim sistemi GUI ile yönetilen işletim sistemine göre güvenlik açısından bir çok üstünlüğü bulunmaktaydı. Yönetimi viraz daha zordu. Avantakları arasında daha az servis, daha az hardware gereksinimi ve daha güvenli bir altyapı.

Her sistem yöneticisi minimum ihtiyaç ile kurulum ve komut satırından kurulum ve yönetimi bulunmaktadır.

Server Core için default Shell cmd.exe’dir. Bu sebeple cmdlet.exe file powershell’e çevirmemiz gerekmektedir.


Bu işlemi gerçekleştirebilmek için aşağıdaki registry key değiştirilir.

HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon

Cmd.exe’den PowerShell.exe’ye çevrilir. Bu değişikliği registry’den yahut yine powershell kullanarak yapabiliriz.

Powershell ile yapmak istersek, cmd’den powershell.exe yazarak Windows Powershell’e geçilir. Daha sonra Set-ItemProperty ile registry key değiştirilir.

C:\Users\Administrator> PowerShell.exe
PS > Set-ItemProperty “HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\
CurrentVersion\winlogon” Shell PowerShell.exe

Registry Key değeri değiştirildikten sonra logo ut olunur ve tekrar login olarak yapılan değişikliklerin uygulandığı görülür.

How To Fix Or Reset The WMI

Eğer WMI düzgün çalışmıyorsa veya  Group Policy düzgün uygulanamıyor uzun süreler bilgisayarınızın açılmasını bekliyorsanız, gpupdate/force komutunda hatalar alıyorsanız, event loglarda WMI hataları da görüyorsanız;

Hemen hemen tek çözüm WMI repository repair etmektir. Komutun nasıl kullanıldığını

winmgmt /? ile görülebilir.

 

winmgmt /backup
Backup alınabilir, /restore ile restore edilebilir.

winmgmt /verifyrepository
WMI check için kullanacağınız ilk komuttur.

winmgmt /salvagerepository
Gerçekten repair için kullanılacak ilk komuttur. Eğer hata alınırsa diğer komuta geçilebilir.

winmgmt /resetrepository
Sunucu WMI resetler ilk kurulduğu günkü gibidir.