Category Archives: Windows Server 2003

Performans Counter – Disk

Bu makalemde sizlere sunuculardaki disklerin latecy değerlerinden bahsedeceğim. Bu şekilde disklerdeki IO değerinin ne olduğunu ve ne olacağını anlayabileceğiz.

Disk Latecy Nedir?

Disk latecy aslında bir diske okma veya yazma için komut verilmesi ve onun size tamamlandığını belirttiği zaman olarak söylenebilir.

Örnek olarak 15000 RPM bir disk bize 4ms’de işlemi tamamlaması gerektiğini söyleyebiliriz.

1/15000 RPM/ 60 = 0.004 = 4Ms

Fiziksel ve Logical Disklerin Önemli Performans Sayaçları

Fiziksel Disk Sayaçlarını genellikle LUN performansını ölçmek amacıyla öğrenmek isteyebiliriz

Logical Disk Syaaçlarını ise, yine isimlendirilmiş disklerin performansı, bazı uyuglamaların performansı şeklinde söyleyebiliriz

Disk Manager’de fiziksel ve logical diskleri aşağıdaki gibi görmekteyiz.


Disk Latency için Disk Sayaçları aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Primary Sayaçlar aşağıda belirtildiği gibidir.Ortalama 15ms’yi göstermesi gerekmektedir. Bir işlemin aslında kaç ms’de yapıldığını söylemektedir. Driver seviyesinden aşağıda baktığı için 15ms’den aşağı sonuçlarda diskte gecikme olmadığını söyleyebiliriz

Avg.Disk sec\Read ; Avg. Disk sec\Write


 

Önemli Performans Counterları

Aşağıdaki sıklıkla kullanılan performans sayaçlarını görebilirsiniz. Absürd noktaları detaylı incelemekte her zaman ayda olacaktır.

 


 

http://blogs.technet.com/b/bulentozkir/archive/2014/02/14/top-10-most-important-performance-counters-for-windows-and-their-recommended-values.aspx

Windows Server 2008 – Performance Monitor Kullanımı

Bu makalemde sizlere sunucuda Performans Monitörün nasıl set edileceğini anlatmaya çalışacağım.

Perfmon çalıştırmak için;

Startà Perfmon à Perfmon.exe çalıştırılır.


Yukarıda görülen “+” işaretine basarak ekleyebileceğiniz counter listesi gözükür.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek olarak process sayacı eklenir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki ekranda minimum ve maximum değerleri gözükmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kalem” işareti gibi gözüken IKON’a basılarak seçilen sayaç BOLD olarak gözükür.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç raporu aşağıdaki gibi gözükmektedir.