Category Archives: Scvmm

System Center 2012 R2 Application Controller Kurulumu

Bildiğiniz üzere App Controller cloud ortamlarında bazı uygulamaları oluşturabilmek, konfigüre etmek ve yönetmek amacıyla tasarlanmıştır.

Gereksinimleri

 • OS, Windows Server 2008 R2 SP1 üzeri,
 • .NET Framework 4.0
 • IIS için,
  • Static Content
  • Default Document
  • Directory Browsing
  • HTTP Errors
  • ASP.NET
  • .NET Extensibility
  • ISAPI Extensions
  • ISAPI Filters
  • HTTP Logging
  • Request Monitor
  • Tracing
  • Basic Authentication
  • Windows Authentication
  • Request Filtering
  • Static Content Compression
  • IIS Management Console
 • Virtual Machine Manager Console,
 • SQL Server 2008 R2 (64 bit)
 • SQL Server Reporting Services

Kurulumu aşağıdaki gibi ilerletebiliriz.

Setup file tıklandığı zaman aşağıdaki ekran ile karşılaşılır


Product Key girilir.


Eksik gereksinimler kurulur.
Daha önce oluşturduğumuz servis hesabı eklenir.


 

Hangi portdan uygulama dinleyeceğini belirtiyoruz.


Burada daha önce oluşturduğumuz DB’ye bağlantı sağlıyoruzGenel bir özet sonrası kurulum başlıyor.
 
Kurulumu tamamlıyoruz

Enis Göktay

Virtual Switch Fundamentals

Bildiğiniz üzere tipik bir sunucuda bir veya birden çok network adaptörü olabilmektedir. Bu adaptörler IPv4 veya IPv6 olmak üzere statik veya DHCP kullanarak IP alabilmektedirler. Ek olarak bu sunucu herhangi bir VLAN üyesi olabilir diğer VLAN’lardan veya herhangi bir network scope tan etkilenmemek adına birbirinden ayrılmış olabilirler. Sanallaştırma dünyasında da yukarıda bahsi geçen kurallar olabilir ve oldukça önemlidir.

Sanal Switch Tipleri

Sanal sunuculara attach edilmiş bir veya birden çok Ethernet adaptör bulunabilir. Bu sanal Ethernet aadptörleri de birer adet sanal switchlere atanıyor olabilirler. Bir HyperV host birden çok sanal switch olabilmektedir.

Aşağıdaki görüldüğü gibi 3 tip sanal switch bulunmaktadır.


External Virtual Networks

Sanal sunucuların hoşta ve dış dünyaya açılan kapısıdır diyebiliri.Host’un direct fiziksel network kartına bağlıdır.

Internal Virtual Networks

Host haricinde dış dünya ile konuşmayan bir network’tür. Sanal sunucular arasındaki haberleşme bu switchler ile olmaktadır.

Private Virtual Networks

Bu bir sanal sunucu üzerinde oluşan ve diğer sanal sunuclarında kullanabileceği ortak bir switch olabilir.

System Center VMM 2012 Portları

Ports Required VMM 2012 Just a quick draft diagram to show the ports VMM needs to talk with other components in MS environment. It can of-course be expanded to include Storage, VMware etc.

 

 

Read More …