Category Archives: Powershell

Related to Microsoft Products

Powershell 5.0’ın Majör Özellikleri

Powershell 5.0 ile gelen ve dikkat edilmesi gereken en önemli 3 adet majör özellik bulunmaktadır.

– One Get

– Desired State Configuration Improvements

– Network Switch cmdlets
Read More …

Desired State Configuration – 3 Basit Adım…

Bir önceki makalemizde DSC Configuration dosyasının syntaxlarının nasıl olacağını paylaşmıştım. Bu makalede de bunların nasıl uygulanabileceği ile ilgili basit adımları aktarmaya çalışacağım
Read More …

Desired State Configuration: DSC Syntax

Windows Powershell Desired State konfigürasyonu aslında basitçe 3 part’tan oluşur. Bu omurgayı anladıktan sonar script yazımı oldukça kolay olacaktır. Nedir bunlar;
Read More …

DSC Changes in WMF 5.0 Preview

Yakın zamanda duyurusu yapıldığı üzere Powershell Takımı WMF 5.0 releasse ettiğini duyurdu. Eylül ayında yayınlanan 5.0 biraz daha geliştirilerek hizmete sunuldu.

5.0’da yapılan önemli geliştirmeler aşağıdaki gibidir.

 • OneGet
 • PowershellGet
 • Windows Powershell Desired State configuration
 • Classes for Windows Powershell
 • Debugging in Windows Powershell

DSC’de ki değişiklikler

Özellikle WMF 5.0’ın majör değişikliklerinden biride DSC’de oldu. Partial Configurations, class-defined DSC resources, yeni LCM konfigürasyonu method ve daha birçok DSC komutu görebilmekteyiz.

Ek olarak;

DSC konfigürasyonları artık 32 Bit processler içinde tanımlanıp compiled edilebilir hale geldi. Bu 32-bit işlemcili bir sunucuda 64-bit işlemcili sunucu için konfigürasyon yapılabilir hale geldi

Merkezi Lokasyona Konfigürasyon Durumu İletme

Gerek Pull gerekse Push yönetimiyle yönlendirilen konfigürasyonlarda Local Configüration Manager(LCM) status bilgileri gönderilemesi sağlanabilmektedir.

Start-DSCConfiguration ile ilgili geliştirmeler

Eğer konfigürasyon restart gerektiriyorsa ve restart ediliyorsa sunucu açıldıktan sonra bile bilgileri streaming etmeye devam etmektedir.

Enis Göktay

Kaynak :
http://blogs.msdn.com/b/powershell/archive/2014/11/18/windows-management-framework-5-0-preview-november-2014-is-now-available.aspx

 


 

Powershell COM Obje kullanımı

Fonksiyonlarda COM objeleri tabii ki oluşturulabilir ve kullanılabilir. Örnek olarak bu makalede bir obje oluşturularak nasıl çalıştığı hakkında bilgi vereceğim.

Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere GoogleArama isimli bir fonksiyon oluşturulmuştur. Fonksiyon içerisine sırasıyla Internet.Explorer objesi oluşturulmuş ve aramanın yapılacağı web adresi girilmiştir.

 


Sonuç olarak powershell ekranına fonksiyon adı ve aramanın yapılacağı kelime yazılırsa size istenilen aramayı Internet Explorer’da açacaktır.

Powershell – Remote Management Ayarları

Windows Server 2012 R2 işletim sisteminde default olarak enable etmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirilebilir

 • Windows Remote Management (WinRM) servislerinin start tipini Automatic olarak ayarlanır ve servis start edilir.

  • Authenticate Kerberos ve
  Negotiate olarak enable edilir.
  • WINRM için Windows Firewall inbound ruleları aktif edilir,
  •Subnet scoping kurallarını aşağıdakilere göre değiştirilidir.

  • Domain veya private profile: any IP address
  • Public profile: Sadece LocalSubnet
  • Wsman:\localhost\Service\AllowRemoteAccess True olarak ayarlanır
  • WinRM listener over HTTP port number 5985 olarak yaratılır.
  The LocalAccountTokenFilterPolicy default setting prevents remote
  management by local, non-domain Administrator accounts other than
  the built-in Administrator account.

  Daha fazla bilgi için;

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=252970.

Powershell ile Dosya/Klasörleri Encrypting – Decrypting

EFS(Encrypting File System) default olarak sistemlerimizde enable durumdadır. Kullanmakta olduğumuz dosyaları pekala kriptolayabilir veya açabiliriz.

Aşağıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere bir text dosyası kriptolanıp sonrasında da decrypte edilmiştir. Kriptolanmış dosya YEŞİL renkte gözükmektedir.


Decrypte edildikten sonra dosya tekrar siyah olarak gözükmektedir.

Creating Switch via Powershell

Sanal switch GUI üzerinden oluşturulabildiği gibi powershell komutları ile de yaratılabilmektdir.

Aşağıda belirttiğim komutlar yardımıyla oluşturabilmek mümkündür.

#Create new external (implicit external as adapter passed)
New-VMSwitch -Name “External Switch” -Notes “External Connectivity”
-NetAdapterName “VM NIC” -AllowManagementOS $false
#Create new internal (visible on host) and private (vm only)
New-VMSwitch -Name “Internal Switch” -SwitchType Internal
New-VMSwitch -Name “Private Switch” -SwitchType Private

Switch yaratıldığı zaman Virtual Switch Manager’dan konfig görülebilir.

Installing Windows PowerShell 4.0 on Windows 2012 [Windows Management Framework 4.0]

Installing Windows PowerShell 4.0 on Windows 2012 [Windows Management Framework 4.0]

 

WMF 4.0’I Windows 2012’ye kurmak oldukça basittir.

 1. .Net 4.5 is Windows Server 2012 sunucumuzda kuruyoruz
 2. Windows8-RT-KB2799888-x64.msu patch indirin
 3. .msu uzantılı dosyayı sunucumuza kuruyoruz
 4. Kurulum sonrası sunucumuzu reboot ediyoruz.
 5. $psversionTable ile çıktıyı control ediyoruz.

https://support.microsoft.com/kb/2799888/tr

Powershell ile Driver Query

Powershell ile sunucumuz üzerindeki driver’larda kısaca bilgi toplamak amaçlı aşağıdaki query çalıştırılabilir.

Eminim çok işinize yarayacaktır.: )

driverquery /V /FO CSV | ConvertFrom-Csv | Out-GridView