Category Archives: O365

Office 365

Online SharePoint Yöneticiliği

SharePoint sistemlerinin ana ve temel konseptlerinden biride kontrol ve erişilebilirlik diyebiliriz. Yetkisi olana yetkisi kadar izin vererek veya roller atayabilirsiniz.

SharePoint Online’da bu işlemler, Microsoft kendi datacenterlarında, Sharepoint Farm’ı kendisi yaratır ve yönetir. Merkezi yönetimide kendi elinde tutar.


Office 365 üyeliğini Microsoft’tan satın aldığınız zaman ilk tanımlanan hesap root Global Administrator olarak tanımlanır. Yani Sharepoint tenant Admin olarak(Sharepoint Online Administrator) isimlendirilir.

Aşağıdaki tabloda SharePoint Online Administrator, Site Collection Administartor ve Site Level Owner neler yapabileceğini göstermektedir.

 

 

 

SharePoint Online Administrator

Site Collection Administrator

Site Level Owner

 • Site collection’ları yaratmak ve yönetmek,
 • Site silmek ve/veya geri almak,
 • Site özelliklerini gözden geçirmek,
 • Site sharing seçeneklerini ayarlamak,
 • Designate Site Collection
 • WEbsite Domain kontrolü,
 • InfoPath, User profile, BSC, Term Store, Records Man, Search ve app,
 • Manane Tenant ayarları
 • Site kollection özelliklerini yönetmek,
 • Yeni subsite yaratmak, yeni doküman kütüphanesi ve listesi,,
 • Site Collection Adminliği ekleyebilmek,
 • Siteyi template olarak kaydetmek,
 • Site kolonu ve içerik tiplerini yönetmek,
 • Kullanıcı alert ve RSS ayarlarını yönetmek,
 • Default region ve dil ayarlarını,
 • Internal/External grup/user davet etmek
 • Sahip olunan site ayarları,
 • Site özelliklerini yönetmek,
 • Template olarak siteyi kaydetmek,
 • Site delete,
 • Kullanıcı alert ve Rss ayarları,

Office 365 – Password Enable

Office 365 – Password Enable

Office 365 için yakın zaman içinde bildiğiniz üzere şifre senkronizayonu yapılabilir duruma gelmişti. Bu da işleyişte kolaylıklar sağlamaktadır.

O365- Powershell 3.0 Modul install Error

O365- Powershell Modul install Error

Sharepoint Onlin Module kurulumu sırasında aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Kurulum, Powershell 3.0’ın gerekliliği ile ilgili ikaz vermektedir. Fakat kullanılan bilgisayarda tabii ki Powershell 3.0 olduğu aşikar.

Sonuç olarak OS dahil yeniden kurulması sonrasında bile alınan bu hata aşağıdaki registry değerlerinin silinmesi sonrası giderilmektedir.

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Products\00005159B51190400100000000F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{95150000-115B-0409-1000-0000000FF1CE}

Office 365 Simplified Service Settings

Office 365 Simplified Service Settings

Microsoft, Office 365 için devamlı yeni özellikler ekleyerek geliştirmeye devam etmektedir. Son olarak Service Settings Sayfasını de yeniledi.

Office 365 – Azure Active Directry Sync Services Tool

Office 365 – Azure Active Directry Sync Services Tool


Microsoft beklenen Azure Active Directory Sync Service Tool’unu release etti. Bu toll Azure Active Directory Syn veya birçoğumuz tarafından da DriSync olarak bilinmektedir.

Bu tool yardımıyla kullanıcı bilgilerini Azure AD’ye Office 365, Intune veya Azure Servisleri ile kullanılabilemesi için sync edilemektedir. Yakın gelecekte Dir Sync’in yerine bu tool geçiyor olacaktır.

 

Ayrıca Microsoft, DirSync, Azure Active Directory Sync ve ForeFront Identity Manager 2010R2’nin karşılaştırılabileceği bir tabloda yayınladı.

 

Aşağıdaki linklerden takip edilebilir.

Directory Integration Tools Feature Comparison

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn798669.aspx

Microsoft Azure Active Directory Sync Services

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44225

 

Reference : Redmond Magazine

Office 365 – Manage remote Powershell

Office 365 – Manage remote Powershell

Remote Powershell ile komut satırından Exchange Online organizasyonu yönetebiliyorduk. Ek olarak yine eğer yetkisi varsa kullanıcımızın komut satırından kullanıcıları enable/disable edebiliriz.

Enable / Disable remote Shell Access for a user

Aşağıdaki komutlar yardımıyla powershell komutlarını çalıştırabiliriz.

Enable için;

Set-User david@contoso.com -RemotePowerShellEnabled $true

Disable için;

Set-User david@contoso.com -RemotePowerShellEnabled $false

 

Disable remote Shell Access for Many users

Remote erişimi kişi veya gruplar için engellemek istersek aşağıdaki gibi bir çalışma yapılması gerekiyor.

Kullanıcıları belli bir attribute sırasına göre engelleme;

BU kapsamda kullanıcılarda varolan attributelere göre erişimlerini kısıtlanabilir. Örneğin, Title, Departman İsmi veya Özeli olarak verilmiş Attributelerin 1-15 arası gibi.

Use a list of Specific Users;

Bu kapsamda da listelerin hazırlanması sonucunda oluşturulur.

Attibutelerine göre Filtreleme;

Syntax aşağıdaki gibidir.

<Get-Mailbox | Get-User> -ResultSize unlimited -Filter <Filter> | Set-User -RemotePowerShellEnabled $false

 

Örnek olarak, Title "Hesap Uzmani" şeklindeki içerenlerin remote shell erişimlerini disable etmektedir.

 

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (Title -like '*Hesap Uzmani*')} | Set-User -RemotePowerShellEnabled $false

 

Liste Kullanarak Filtreleme;

Kullanılan komut aşağıdaki gibidir.

 

Get-Content <metin dosyası> | Set-User -RemotePowerShellEnabled $false

 

Bu örnekte C:\enisgoktay\Nopowershell.txt içerisindeki email adresleri içeren metni baz alır.

 

Metin dosyası içindeki mail adreslerini aşağıdaki komut yardımıyla update edilebilir.

 

 

O365 – Sharepoint Listing Available Commands

O365 – Sharepoint Listing Available Commands

Bilindiği gibi komut listesini görebilmek için bir çok yöntem bulunmaktadır. Get-Command ile tüm komutları görebilirsiniz fakat sonuç olarak 1000’den fazla komut gelecektir. Özellikle Sharepoint komutlarını görebilmek adına biraz daha filtreleme yapılması gerekecektir. Share Point Online Powershell modulunun adı Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell’tir. Bu modül adını kullanarak filtrelenirse bize kullanmak istediğimiz komutları çağıracaktır.

Eğer komutları bir değişkene atarsak SharePoint ile ilgili toplam 30 adet komut bulunduğunu görebiliriz.

Connecting to the Office 365 Instance

Kurulum bittikten sonra ilk yapılacak işlem tabii ki management shell’e bağlanıp set etmek gerekecektir. O365 üzerindeki Sharepoint Online servisine bağlanabilmek için management shell üzerindeki yeni komut olan “Connect-SPOService” kullanılır.

Aşağıda görüldüğü üzere deneme hesabımızla login oluyoruz.

Connect-SPOService -URL https://powershellpro-admin.sharepoint.com-Credential

powershell@PowerShellBook.onmicrosoft.com

 

Yukarıdaki hesap admin olarak kullandığımız kullanıcı hesabımızdır.

 

 

Credential bilgilerini girdikten sonra authenticate olarak login olunabilir.

SharePoint Online Management Shell

SharePoint Online Management Shell

Microsoft, Cloud üzerindeki Sharepoint’i powershell üzerinden de yönetebiliriz . Powershell ile yönetebilmek için aşağıdaki linkte bulunan tool’u indirip kurmak gerekecektir.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588

 

Kurulum bittikten sonra ilgili ekrana girilebilir.

Office 365 Deneme Lisans Alımı

Office 365 Deneme Lisans

Daha önce de bahsedildiği gibi deneme hesabı alarak Office 365’in neleri yapabildiğini görebiliriz. Aşağıda step step nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım.

İlk olarak,

https://portal.office.com/

adresine girilir.

Yeni bir hesap ekleme işlemine devam edilir.

 

 

 

 

 

Aşağıdaki gibi gsm telefonundan doğrulama istenir.

Hesap doğrulandıktan sonra istek işleme biter ve online sayfa açılır.