Category Archives: Failover Cluster

Windows Server Failover Clustering/SQL Server Firewall Access Rule

Merhaba,
DC, Cluster ve SQL Cluster kurulumu için gereksinim olan portlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yararlı olması dileğiyle
Read More …

Hyper-V and Cluster Update and Hotfixes

Microsoft, 17Nis2014 günü Hyper-V ve Cluster Update Hotfix’leri güncelledi ve devamlı olarak güncellemeye devam etmektedir. Aşağıdaki linkte XML dosyası ile birlikte PS1 dosyası bulunmakta.

Cluster Update List for Windows Server 2012 R2

http://support.microsoft.com/kb/2920151

 

HYPER-V Update List for Windows Server 2012 R2

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/20885.hyper-v-update-list-for-windows-server-2012-r2.aspx

 

Cluster Update List for Windows Server 2012

http://support.microsoft.com/kb/2784261

 

HYPER-V Update List for Windows Server 2012

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/15576.hyper-v-update-list-for-windows-server-2012.aspx

Exchange 2010 DAG için HeartBeat Ayarları

Bildiğiniz gibi Exchange Server 2010 SP1’den sonra sanallaştırma tarafında özellikle Mailbox rolüne sahip sunucular ve live migration için destek vermektedir.

Exchange Blog’larında da iletildiği gibi,

  • Unified Messaging server role sanallaştırma platformu üzerinde desteklendiği,
  • DAG yapısına sahip mailbox sunucularında da live migration destek verdiği görülmektedir. Read More …

KB2750149 breaks Failover Cluster MMC in Windows 2012

Microsoft released an update KB2750149 for .NET 4.5 which fixes some reliability, compatibility, stability, and performance issues. When this update, however, is installed on Windows 2012 Failover Cluster, the cluster management MMC stops working. The cluster works as expected; the issue is only with the management, however, the cluster can still be managed remotely from a server that does not have this KB installed.

Read More …

Cluster Network Infrastructure

Failover Clustering nodular arasında health monitoring yapar. Yani nodeların ayakta olup olmadığını takip eder. Eğer sunucular cevap veremez duruma gelirse recover işlemi başlar. Nodeların kontrolü için Request-Reply unicast paketler kullanılır.

Read More …

Open Service ‘remote registry’ failed when building a 2008 R2 cluster

Windows 2008 R2 Cluster kurarken eğer yukarıdaki gibi hata alıyorsanız;

Node’lardan bir tanesinin ZONE veya TIME yanlıştır. Zone/Saat bilgisini değiştirerek bu problemi giderebilirsiniz. Restart etmek gerekebilir.

Event ID 1069 and 1558

If you are getting events 1558 and 1069 stating “The cluster service detected a problem with the witness resource” every 15 minutes, below is the solution. I have been getting these events on Exchange 2010 systems with 4 nodes and 1 file share witness.

Read More …

Call-ClusterExe: cluster.exe did not succeed, but 5058 was not a retry-able error code…


StopDagServerMaintenance.ps1
scriptini kullanarak DAG’ı maintanance mode’dan çıkarmak istediğinizde bazen aşağıda görüldüğü gibi bir hata mesajı alınabilir.

WARNING: [02:57:24.640 UTC] Call-ClusterExe: cluster.exe did not succeed, but 5058 was not a retry-able error code. Not attempting any other servers. This may be an expected error by the caller.

Öncesinde çalıştırdığınız StartDagServerMaintenance.ps1 scriptini DB’leri istenilen şekilde move etmiş fakat aşağıdaki gibi de hatalar verip tamamlamış olabilir:

Read More …