Category Archives: Active Directory

Windows Server Failover Clustering/SQL Server Firewall Access Rule

Merhaba,
DC, Cluster ve SQL Cluster kurulumu için gereksinim olan portlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yararlı olması dileğiyle
Read More …

Metadata Cleanup ile ortamdan Domain Controller kaldırmak

Organizasyonda bulunan DC’lerden biri erişilemez durumda olursa tekrar UP duruma getirilemiyorsa Active Directory’den tamamen temizlemek için komut prompttan birtakım işlemler yapmamız gerekmektedir. Bu işlem gerçekten çok önemlidir. Dikkatli yapılamadığı takdirde ciddi hatalara sebebiyet verir. Read More …

DCDIAG

Dcdiag, Domain Controller Diagnostic Tool’un diğer adıdır. Yönetici yetkisiyle, komut satırından dcdiag yazıp, çalıştırarak Etki Alanı Denetleyicisinin durumu hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Bu komut çıktısı sonrası herhangi bir problemin olup olmadığı ve varsa problemleri nasıl giderebileceğimiz hakkında bilgi sahibi oluruz. Read More …

Active Directory’de tüm OU objelerinin kaza ile silinmesini önleme

* İlk olarak aşağıdaki komut ile kontrollerimizi yapabiliriz.

 

Get-ADOrganizationalUnit -filter * -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | where {$_.ProtectedFromAccidentalDeletion -eq $false} | ft

* Kontrol sonrası aşağıdaki komut ile önleyebiliriz.

Get-ADOrganizationalUnit -filter * -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | where {$_.ProtectedFromAccidentalDeletion -eq $false} | Set-ADOrganizationalUnit -ProtectedFromAccidentalDeletion $true

* İlk komutu çalıştırarak kontrol edebiliriz.