Category Archives: Genel

How to find out the Exchange Server’s version and build number.

Hi folks,

You can find out the Exchange Server’s version and build number using the commands below.

 

Exchange Server 2019, Exchange Server 2016 and Exchange Server 2013

Get-ExchangeServer | Format-List Name,Edition,AdminDisplayVersion

Exchange Server 2010

Get-Command ExSetup | ForEach {$_.FileVersionInfo}

 

Build Numbers

https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019

Exchange 2013 CU 23 error during installation…”Couldn’t resolve the user or group “domain.ESES/Microsoft Exchange Security Groups/Discovery Management.”

Today I had to install a new Exchange 2013 CU23 environment.

I have started the Exchange 2013 CU 23 but the installation fails on the Mailbox Server Role with the following error “Couldn’t resolve the user or group “domain.ESES/Microsoft Exchange Security Groups/Discovery Management.”

If the user or group is a foreign forest principal, you must have either a two-way trust or an outgoing trust. The trust relationship between the primary domain and the trusted domain failed. 

Strange behaviour, because the Active Directory is healthy and there are no errors in the Event Viewers. I’ve performed the following steps.
Read More …

Automount consensus not reached : Databases Dismounted

[PS] C:\>Get-MailboxDatabase | Mount-Database -Force

Failed to mount database “DB”.
Error: An Active Manager operation failed. Error: An Active Manager operation encountered an error. To perform this operation, the server must be a member of a database availability group, and the database availability group must have quorum. 

Read More …

Manuel Offline Address Book Update

Offline Address Book’lar özel bir maintenance plan oluşturulmadıkça 24 saatte bir güncellenir. Bazen bir takım şeyler yolunca gitmezse manuel olarak update etmek gerekebilir

Aşağıda belirttiğim özellikle istemci tarafındaki 2 aksiyon ile bunu gerçekleştirebiliriz

  1. File-Info- Account Settings -> Download Address Book

  1. Aşağıdaki gibi Adress Book download edilir.

Diğer Yöntem ise;

  1. Outlook kapatılır,
  2. Aşağıdaki path’e gidilir
    1. C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
  3. Offline Address Book klasörünün adı değiştirilir.
    1. Offline Address Books — >OLD_Offline Address Books
  4. Outlook açılır.

Veritas Enterprise Vault 12 Role Atamaları

Bildiğiniz üzere Veritas Enterprise Vault 11.0 ve daha önceleri Role tanımı yaparken GUI kullanılarak yapılıyordu fakat EV 12.0 ile artık bu işlemi SHELL üzerinden yapılıyor.

Enterprise Vault

Öncelikle

Aşağıdaki komut ile ile tüm rolleri görebiliyoruz.
Read More …

The domain join cannot be completed because the SID

 

Klon alınarak create edilen sunucularda domaine almaya çalıştığınızda aşağıdaki gibi hata alınabilir.

 

The domain join cannot be completed because the SID of the domain you attempted to join was identical to the SID of this machine.

This is a symptom of an improperly cloned operating system install.

You should run sysprep on this machine in order to generate a new machine SID.

 

Sonuç olarak bu hatayı aşağıdaki komut yardımıyla SYSPREP yaparak ortadan kaldırabilirsiniz

 

c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /generalize /reboot

Lync Server – Access Edge Service başlatılamaması

Lync Server – Access Edge Service başlayamaması

Geçen zaman içinde müşterimizin birinde Lync Server Access Edge service başlatamadı. Skype sunucularının hepsi restart edildi. Geçilen güncel yamalar control edildi fakat yine de Lync Access Edge servisi başlamıyordu
Read More …

Powershell – Kullanıcı İsim ve Mailbox Boyutu

Merhaba arkadaşlar,
Yine bir müşterimiz ki child domainleri olan, kullanıcılarının isim, login name, hangi DB’de olduğu, SMTP adresini, hangi OU’da olduğunu ve en son mailbox boyutlarının ne olduğunun talep eden bir isteği oldu.
Read More …

Time Sync Problems

Howdy Folks,
I had a lot of issues with the Time Sync in few customers environments then i decided to write this post.
Read More …