Author Archives: Enis Göktay

Powershell – Kullanıcı İsim ve Mailbox Boyutu

Merhaba arkadaşlar,
Yine bir müşterimiz ki child domainleri olan, kullanıcılarının isim, login name, hangi DB’de olduğu, SMTP adresini, hangi OU’da olduğunu ve en son mailbox boyutlarının ne olduğunun talep eden bir isteği oldu.
Mailbox boyutu yani totalitemsize property’si malum Get-Mailboxstatistics komutunda gelmekte.
Haliyle istenilen liste Get-Mailbox ve Get-Mailboxstatistics komutlarıyla alınabilmekte.
Bu komutların birleştirilmesi ve tek bir liste halinde çıtı alınabilmesi ancak aşağıdaki gibi düzenlenen bir script sonrası alınabilir.
Yararlı olması dileğiyle.

$output = @()

$mbxs = Get-mailbox -resultsize unlimited -IgnoreDefaultScope
Foreach ($mbx in $mbxs)
{
$gots=Get-MailboxStatistics -Identity $mbx.distinguishedname
Foreach ($got in $gots)
{
$userObj = New-Object PSObject
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name “DisplayName” -Value $mbx.displayname
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name “SamAccountName” -Value $mbx.SamAccountName
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name “Database” -Value $mbx.Database
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name “PrimarySmtpAddress” -Value $mbx.PrimarySmtpAddress
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name “HiddenFromAddressListsEnabled” -Value $mbx.HiddenFromAddressListsEnabled
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name “OrganizationalUnit” -Value $mbx.OrganizationalUnit
$userObj | Add-Member NoteProperty -Name “TotalItemSize” -Value $got.TotalItemSize
$output+=$userObj
}
}

$output | Export-Csv “C:Scripts\sonuc.csv” -Enconding UTF8 -NoTypeInformation

Time Sync Problems

Howdy Folks,
I had a lot of issues with the Time Sync in few customers environments then i decided to write this post. 
As you know, the time can not be longer than 5 minutes between domain controllers and other devices. If it is difference longer then we have a big issue.
In my situation, The customer’s SAP server’s time difference DC’s time. Then clients can not run the report from the SAP Server . The users got error messages.
I usually check manuel from the official Microsoft site the it helped me many times
You can follow this commands then i hope you will be success.

1-Check the source time server
w32tm /query /status

2-Time resynchronization with another NTP
w32tm /resync
w32rm /resync /rediscover /nowait

3- Force the computer’s time to sync with the DC or specific time server.
net time \\ES.local or 10.x.x.x /set /y

4- Then i also run the folloing comands
net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
net start w32time

Windows Server Failover Clustering/SQL Server Firewall Access Rule

Merhaba,
DC, Cluster ve SQL Cluster kurulumu için gereksinim olan portlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yararlı olması dileğiyle
Read More …

SharePoint 2013 Installation Error

 

.NET Framework 4.6 yüklü olmasına rağmen .NET Framework 4.5 gerekliliği…

 

Sharepoint 2013 kurulmaya çalışırken sunucuda .NET Framework 4.6 kurulu olmasına rağmen .NET Framework 4.5 kurulu olmadığına dair uyarı alıyorsanız aşağıdaki yöntem ile ilerlemeniz doğru olabilir.
Read More …

LOCAL Certificate Authority Bulmak

 

Karışık ortamlarda bazen Lokal Sertifka Authority bulmak oldukça zahmetli olmaktadır. Eski mantıkta bir DC üzerine kurulduğunu bildiğimiz için DC üzerinde arıyorduk. Artık gerek ortamın karışık olmasından gerekse güvenlik sebebiyle Lokal Sertifika authority başka bir sunucu üzerine kurulmaktadır. Aşağıdaki komut ile herhangi bir DC üzerinden hangi sunucuda Sertifika Authority kurulduğunu çok kolay şekilde bulabiliriz

Faydalı olması dileğiyle…

 

certutil –config – -ping

Amazon Web Services Region in Canada

And finally, AWS declared that will be opening their cloud services region in Quebec, Canada in the coming year.
You can find the details int he following article
https://aws.amazon.com/blogs/aws/in-the-works-aws-region-in-canada

Planning tool now available – Skype4Business

Microsoft has released the planning tool for Skype for Business.

The Skype for Business 2015 Planning Tool provides prescriptive guidance to get you started with planning your topology.

You can download it from https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50357

Branc Cache, Cache Temizliği

Özellikle ilk kurulum esnasında test için denenen tüm file ve folderlar, aynı zamanda da ihtiyaç anında aşağıdaki komut yardımıyla Branch Cache Cache temizliği yapılabilmektedir.

netsh branchcache flush

Microsoft Cloud Platform Roadmap

Microsoft Cloud Platform Roadmap

Aşağıdaki linkte Microsoft’un Cloud üzerinde neler yaptığını, neler yapabileceğini ve nelerin üzerinde çalıştığı görebileceğiniz bir link mevcuttur.

Kısacası Cloud üzerine her şey aşağıdaki linkte…

 

In the link below, you can find the all information about the Microsoft Cloud Roadmap.

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/roadmap/

Powershell ile Expire olacak Sertikaların Kontrolü

Kurumlarda gerek websitelerinin gerekse domain authentication işlemlerinde kullanılan sertifikaların önemi oldukça büyüktür. Bazen gözden kaçan ufak bir detay sertifikanın süresinin dolduktan sonra fark edilmesine yol açmaktadır. Tabii ki bundan sonra düzletmek için harcanan çaba ve oluşan stres işin cabası.
Read More …