Monthly Archives: July 2019

You are browsing the site archives by month.

Manuel Offline Address Book Update

Offline Address Book’lar özel bir maintenance plan oluşturulmadıkça 24 saatte bir güncellenir. Bazen bir takım şeyler yolunca gitmezse manuel olarak update etmek gerekebilir

Aşağıda belirttiğim özellikle istemci tarafındaki 2 aksiyon ile bunu gerçekleştirebiliriz

  1. File-Info- Account Settings -> Download Address Book

  1. Aşağıdaki gibi Adress Book download edilir.

Diğer Yöntem ise;

  1. Outlook kapatılır,
  2. Aşağıdaki path’e gidilir
    1. C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
  3. Offline Address Book klasörünün adı değiştirilir.
    1. Offline Address Books — >OLD_Offline Address Books
  4. Outlook açılır.