Monthly Archives: October 2014

You are browsing the site archives by month.

System Center 2012 R2 Application Controller Kurulumu

Bildiğiniz üzere App Controller cloud ortamlarında bazı uygulamaları oluşturabilmek, konfigüre etmek ve yönetmek amacıyla tasarlanmıştır.

Gereksinimleri

 • OS, Windows Server 2008 R2 SP1 üzeri,
 • .NET Framework 4.0
 • IIS için,
  • Static Content
  • Default Document
  • Directory Browsing
  • HTTP Errors
  • ASP.NET
  • .NET Extensibility
  • ISAPI Extensions
  • ISAPI Filters
  • HTTP Logging
  • Request Monitor
  • Tracing
  • Basic Authentication
  • Windows Authentication
  • Request Filtering
  • Static Content Compression
  • IIS Management Console
 • Virtual Machine Manager Console,
 • SQL Server 2008 R2 (64 bit)
 • SQL Server Reporting Services

Kurulumu aşağıdaki gibi ilerletebiliriz.

Setup file tıklandığı zaman aşağıdaki ekran ile karşılaşılır


Product Key girilir.


Eksik gereksinimler kurulur.
Daha önce oluşturduğumuz servis hesabı eklenir.


 

Hangi portdan uygulama dinleyeceğini belirtiyoruz.


Burada daha önce oluşturduğumuz DB’ye bağlantı sağlıyoruzGenel bir özet sonrası kurulum başlıyor.
 
Kurulumu tamamlıyoruz

Enis Göktay

Powershell ile Driver Query

Powershell ile sunucumuz üzerindeki driver’larda kısaca bilgi toplamak amaçlı aşağıdaki query çalıştırılabilir.

Eminim çok işinize yarayacaktır.: )

driverquery /V /FO CSV | ConvertFrom-Csv | Out-GridView

Virtual Switch Fundamentals

Bildiğiniz üzere tipik bir sunucuda bir veya birden çok network adaptörü olabilmektedir. Bu adaptörler IPv4 veya IPv6 olmak üzere statik veya DHCP kullanarak IP alabilmektedirler. Ek olarak bu sunucu herhangi bir VLAN üyesi olabilir diğer VLAN’lardan veya herhangi bir network scope tan etkilenmemek adına birbirinden ayrılmış olabilirler. Sanallaştırma dünyasında da yukarıda bahsi geçen kurallar olabilir ve oldukça önemlidir.

Sanal Switch Tipleri

Sanal sunuculara attach edilmiş bir veya birden çok Ethernet adaptör bulunabilir. Bu sanal Ethernet aadptörleri de birer adet sanal switchlere atanıyor olabilirler. Bir HyperV host birden çok sanal switch olabilmektedir.

Aşağıdaki görüldüğü gibi 3 tip sanal switch bulunmaktadır.


External Virtual Networks

Sanal sunucuların hoşta ve dış dünyaya açılan kapısıdır diyebiliri.Host’un direct fiziksel network kartına bağlıdır.

Internal Virtual Networks

Host haricinde dış dünya ile konuşmayan bir network’tür. Sanal sunucular arasındaki haberleşme bu switchler ile olmaktadır.

Private Virtual Networks

Bu bir sanal sunucu üzerinde oluşan ve diğer sanal sunuclarında kullanabileceği ortak bir switch olabilir.

Windows Server 2012 R2 Hyper-V Best Practise Checklist

ASK Premier Field Engineering Platforms(PFE) bloglarında IT adminlerinin başına gelebilecek çözümlerin anlatıldığı gibi proaktif çalışmalar içinde yararlı dokümanlar, bilgiler bulunmaktadır. Aşağıdaki bloglarda Windows Server 2012 R2/ 2012 ve 2008R2 Hyper-V Best Practise checklistler bulunmaktadır.

 

Windows Server 2012 R2 Hyper-V Best Practise (In easy Checklist Form)

http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/11/03/windows-server-2012-r2-hyper-v-best-practices-in-easy-checklist-form.aspx

 

Windows Server 2012 Hyper-V Best Practices (In Easy Checklist Form)

http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/03/10/windows-server-2012-hyper-v-best-practices-in-easy-checklist-form.aspx

 
 

HYPER-V 2008 R2 SP1 Best Practices (In Easy Checklist Form)

http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2012/11/19/hyper-v-2008-r2-sp1-best-practices-in-easy-checklist-form.aspx


 

Microsoft Azure – Cost Estimated Tool

Microsoft geçen zaman içinde Azure üzerinden hizmet alınırsa ortalama ne kadar ücret ödenebileceği ile ilgili bir tool yayınladı. Aşağıdaki link üzerinden indirilebilmektedir.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43376

 

Tool kurulduktan sonra On-premise’da çalıştığımız ortamı taratıyoruz. Bu ortam Vmware, Hyper-V gibi sanal katman olabildiği gibi fiziksel sunucuda olabilmektedir.

Kurulum oldukça basittir. Bu ekranda ortamı seçebiliriz.

Bilgileri girdikten sonra işlemi başlatırız.

 

 

 

 

Aşağıdaki ekranda 7 sunuculuk bir ortamın ortamala fiyatı gözüküyor

Compute Instance lar ile oynayarak aslında ücret ile oynanabilmektedir.

http://blogs.technet.com/b/cbernier/archive/2014/08/05/microsoft-azure-iaas-cost-estimator-tool.aspx

 

Monitoring Hyper-V Replika

Hyper-V replika bildiğiniz üzere Windows Server 2012’nin en önemli ve güzel özelliklerinden biridir. Kolaylıkla kurulup disaster planınızı uygulayabiliriz.

Bu özelliği monitör etmek için aslında hemen hemen 5 step bulunuyor. Bunlar Replication Health kolonu, Replication tab, Replication Health penceresi, Event Viewerlar veHyper-V Replica için performans sayaçları bu konuda bizlere yardımcı olabilmektedir.

Replication Helat kolunu, Hyper-V Manager açılır, View kısmından Add/remove Kolunuyla eklenir ve takip edilir.


Replikasyon Tabı için, Hyper-V managerda Replikasyon kısmı tıklanır ve aşağıdaki ekran elde edilir.


Replikasyon Sağlığı için detaylar View Replikasyon Health ile görülebilir.


Event Viewer’lar için aşağıdaki Path izlenir.

Application and Services Logs | Microsoft | Windows | Hyper-V-VMMS’den Admin sekmesi tıklanır.


Performans sayaçlarını daha önceki makalelerimde de anlattığım üzere belirttiğim sayaçlar eklenir.

Hyper-V’de Add/Remove Memory

Bugünlerde Hyper-V’nin yeni versiyonunda memory ekleme ve çıkarma işlemlerini denemeye çalışıyorum. Linkteki  technet sayfası nda da anlatıldığı gibi Gen2 olarak çalışan sunucuda birtakım testler yaparak sizlere aktarmaya çalışıyor olacağım.

Aşağıda görüldüğü gibi Dymamic Memory olmadan sunucunun 768MB RAM’i bulunuyor.Yine aşağıda görüldüğü üzere çalışam VM’in memory’sini değiştiriyorum.


Ek olarak Hyper-V Manager GUI üzerinde de memory değiştirme işlemini yapmak gerekiyor.

Eğer herhangi bir şekilde VM üzerinden memory değiştirmeye kalkarsanız memory shirnk edilemeyecektir.


Aşağıdaki gibi hata alınır.


Convert vmdk to VHDX with Microsoft Virtual Machine Converter

Convert vmdk to VHDX with Microsoft Virtual Machine Converter

As you know there are a lot of tools on the Internet about converting. But Microsoft has a great tool to assist you. It is less than 10Mb and the conversion is very very simple.

First, The link is below

Microsoft Virtual Machine Converter 2.0

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497

The installation is very easy.

Hyper-V Sunucularda Tuning

Hyper-V sunucularında gerek performaslarını arttırmak gerekse yönetimi ve güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım tuning çalışmaları yapılabilir.

Bu makalemde aşağıdaki başlıklar halinde kısaca anlatacağım

Core Server kullanılması : Güvenlik ve performans açısından mümkünse core işletim sistemi kullanılması önerilebilir.

Dedike Sunucular kullanılması : Üzerinde başka roller kurulmaması yalnızca Hyper-V rolü kurulu olması her açıdan daha performanslı olacaktır

Desteklenen Sanal Sunucular : Intergration servisinden dolayı yalnızca desteklenen OS guestler üzerine kurulması uygun olabilir.

Sanal Sunucular için Dinami Memory : VM in ihtiyacı kadar memory vermek daha sağlıklı olacaktır

VHDX Disklerin kullanımı : Windows Server 2012 ile gelen VHDX özellikli disklerin kullanımı daha performanslıdır. VHD disk kullanımının bir sakıncası yoktur fakar özellikle yeni formatın 64Tb limitte olması ki 32 kat daha büyük bir size, güvenlik özellikleri ve büyük block sizelarını da eklersek kullanımının daha faydalı olacağı aşikardır.

SR_IOV ve Network Teaming : Büyük network farmında iyi performans için bir network içinde birden fazla network create edilerek virtual switchleri bypass edilebilir.

Sanal Fiber Channel Adaptorler : Sanal sunucular direk LUN’lara ulaşılabilmeli, bu sayede peformans artışı oldukça yükselecektir.

Data Deduplication : Disk space için büyük avantaj sağlayacaktır.

Paylaşımlı Folderlarda SMB 3.0 kullanımı : Bu protokol oldukça yeni bir protokoldür. Networkte paylaşımlı dosyalara erişmek için daha performanslıdır.

Storage Pools : Disk ekleyerekl yüksek erişebilirlikli poollar oluşturulabilmektedir. RAID5 ve RAID1+0 gibi.

Use Powershell : Günümüzün vazgeçilmezi Powershell bildiğiniz üzere zaman kazandırmasının yanında çabuk kavranabilmesi ile mükemmel bir tool’dur.

Pagefile : Hyper-V Replika konfigüre edildiği zaman pagefile’larını başka bir diske set edilmesi gerekmektedir. BU diskide replikeden exclude edilmesi önemlidir.

W2012 R2’de Hyper-V Gen1 VM and Gen2 VM arasındaki farklar?

Günümüzde Linux sunucularda dahil işletim sistemleri doğal olarak sanallaştırmanın farkındalar. Bu sebeple Win2012R2 Hyper-V ki yeni Generation2 VM ‘ler birçok yeni özellik eklenerek release edilmişti. Örnek olarak daha önceki versyionlarda SCSI Sanal disklerden sanal sunucuyu boot etmek mümkün değildi. Hyper-V BIOS, Integration servisler kurulmadan SCSI Controllerın farkında değildi. Win2012 ve daha önceki sanal sunucular sadece legacy driveları tanımaktaydı.

Windows Server 2012 R2 ile beraber iki tip Hyper-V boot mimarisi oluştu.Hyper-V BIOS ve Hyper-V Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Win2012 R2 ili tip sanal makineyi de desteklemektedir.

GEN1 olarak create edilen sunucular aşağıda görüldüğü üzere Hyper-V BIOS tabanlı mimari kullanır.


Diğer taraftan da GEN2 sunucular UEFI tabanlı mimariyi destekler.


Aşağıdaki resimde de GEN1 ve GEN2 arasındaki device management farkları görülmektedir. GEN2 sunucu oldukça basit görünüme sahiptir.