Monthly Archives: September 2014

You are browsing the site archives by month.

Office 365 – Password Enable

Office 365 – Password Enable

Office 365 için yakın zaman içinde bildiğiniz üzere şifre senkronizayonu yapılabilir duruma gelmişti. Bu da işleyişte kolaylıklar sağlamaktadır.

O365- Powershell 3.0 Modul install Error

O365- Powershell Modul install Error

Sharepoint Onlin Module kurulumu sırasında aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Kurulum, Powershell 3.0’ın gerekliliği ile ilgili ikaz vermektedir. Fakat kullanılan bilgisayarda tabii ki Powershell 3.0 olduğu aşikar.

Sonuç olarak OS dahil yeniden kurulması sonrasında bile alınan bu hata aşağıdaki registry değerlerinin silinmesi sonrası giderilmektedir.

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Products\00005159B51190400100000000F01FEC
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{95150000-115B-0409-1000-0000000FF1CE}

SQL Sever 2012 Kurulumu

SQL Server 2012 kurulumu aşağıdaki gibi resimlerle anlatmaya çalışıyor olacağım. Setup file çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşılır.


 

Kurulum başlatılır.


 

Genel olarak gereksinimleri kontrol ettikten sonra aşağıdaki gibi bir ekran çıkar.

 
 

 

 
 


Product KEY OK ise devam edilir. 


 

 

Güncelleştirmeleri best practise olarak kurmasını istiyoruz. 


Check işlemini müteakip kurulum devam edilir.

 
 


 

SQL Server Feature Kurulumu seçilip “next” ile devam edilir.

 
 


Aşağıda “CHECK” işareti konulan modüller kurulur.

 
 


 
 


 Instance Name ve kurulacak Path belirtilir.


 
 


 

 Burada özellikle Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS seçilir.


 

SQL Server kurulumu için daha önce verilen kullanıcı hesapları buraya yazılır.

 
 


 

SQL Server adminlerini aşağıdaki ekranda giriyoruz.

 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

Kurulumu tamamlıyoruz.

 

Enis Göktay

 
 

Office 365 Simplified Service Settings

Office 365 Simplified Service Settings

Microsoft, Office 365 için devamlı yeni özellikler ekleyerek geliştirmeye devam etmektedir. Son olarak Service Settings Sayfasını de yeniledi.

Office 365 – Azure Active Directry Sync Services Tool

Office 365 – Azure Active Directry Sync Services Tool


Microsoft beklenen Azure Active Directory Sync Service Tool’unu release etti. Bu toll Azure Active Directory Syn veya birçoğumuz tarafından da DriSync olarak bilinmektedir.

Bu tool yardımıyla kullanıcı bilgilerini Azure AD’ye Office 365, Intune veya Azure Servisleri ile kullanılabilemesi için sync edilemektedir. Yakın gelecekte Dir Sync’in yerine bu tool geçiyor olacaktır.

 

Ayrıca Microsoft, DirSync, Azure Active Directory Sync ve ForeFront Identity Manager 2010R2’nin karşılaştırılabileceği bir tabloda yayınladı.

 

Aşağıdaki linklerden takip edilebilir.

Directory Integration Tools Feature Comparison

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn798669.aspx

Microsoft Azure Active Directory Sync Services

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44225

 

Reference : Redmond Magazine

Office 365 – Manage remote Powershell

Office 365 – Manage remote Powershell

Remote Powershell ile komut satırından Exchange Online organizasyonu yönetebiliyorduk. Ek olarak yine eğer yetkisi varsa kullanıcımızın komut satırından kullanıcıları enable/disable edebiliriz.

Enable / Disable remote Shell Access for a user

Aşağıdaki komutlar yardımıyla powershell komutlarını çalıştırabiliriz.

Enable için;

Set-User david@contoso.com -RemotePowerShellEnabled $true

Disable için;

Set-User david@contoso.com -RemotePowerShellEnabled $false

 

Disable remote Shell Access for Many users

Remote erişimi kişi veya gruplar için engellemek istersek aşağıdaki gibi bir çalışma yapılması gerekiyor.

Kullanıcıları belli bir attribute sırasına göre engelleme;

BU kapsamda kullanıcılarda varolan attributelere göre erişimlerini kısıtlanabilir. Örneğin, Title, Departman İsmi veya Özeli olarak verilmiş Attributelerin 1-15 arası gibi.

Use a list of Specific Users;

Bu kapsamda da listelerin hazırlanması sonucunda oluşturulur.

Attibutelerine göre Filtreleme;

Syntax aşağıdaki gibidir.

<Get-Mailbox | Get-User> -ResultSize unlimited -Filter <Filter> | Set-User -RemotePowerShellEnabled $false

 

Örnek olarak, Title "Hesap Uzmani" şeklindeki içerenlerin remote shell erişimlerini disable etmektedir.

 

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (Title -like '*Hesap Uzmani*')} | Set-User -RemotePowerShellEnabled $false

 

Liste Kullanarak Filtreleme;

Kullanılan komut aşağıdaki gibidir.

 

Get-Content <metin dosyası> | Set-User -RemotePowerShellEnabled $false

 

Bu örnekte C:\enisgoktay\Nopowershell.txt içerisindeki email adresleri içeren metni baz alır.

 

Metin dosyası içindeki mail adreslerini aşağıdaki komut yardımıyla update edilebilir.

 

 

Shared VHDX Özellikleri

Windows Server 2012 R2 ile beraber shared VHDX diskler kullanılmaya başlandı. Bu ne demek şeklinde gelebilecek soruya VHDX diskler birden çok sunucuya simule olarak eş zamanlı bağlanabilir. Bu bizlere cluster sunucular yaratılırken oldukça fayda sağlayacaktır. Fakat bazı gereksinimleri bulunmaktadır. Aşağıda maddeler halinde listeliyor olacağım

  • Host iişletim sistemi Windows Server 2012 R2 olmalı
  • Guest işletim sisite Windows Server 2012 veya üstü olmalıdır ve Integration servisleri mutlaka kurulu olmalıdır.
  • Disk tipi mutlaka VHDX olmalıdır. VHD asla olmamalıdır. Mutlaka da SCSI controllera bağlanmış olmalıdır.
  • VHDX disk fixed veya dinamik olmalıdır. Differencing disk desteklenmemektedir.
  • Data diski olarak kullanılmalıdır. İşletim sistemi için kullanılamaz.