Monthly Archives: August 2014

You are browsing the site archives by month.

Performans Counter – Disk

Bu makalemde sizlere sunuculardaki disklerin latecy değerlerinden bahsedeceğim. Bu şekilde disklerdeki IO değerinin ne olduğunu ve ne olacağını anlayabileceğiz.

Disk Latecy Nedir?

Disk latecy aslında bir diske okma veya yazma için komut verilmesi ve onun size tamamlandığını belirttiği zaman olarak söylenebilir.

Örnek olarak 15000 RPM bir disk bize 4ms’de işlemi tamamlaması gerektiğini söyleyebiliriz.

1/15000 RPM/ 60 = 0.004 = 4Ms

Fiziksel ve Logical Disklerin Önemli Performans Sayaçları

Fiziksel Disk Sayaçlarını genellikle LUN performansını ölçmek amacıyla öğrenmek isteyebiliriz

Logical Disk Syaaçlarını ise, yine isimlendirilmiş disklerin performansı, bazı uyuglamaların performansı şeklinde söyleyebiliriz

Disk Manager’de fiziksel ve logical diskleri aşağıdaki gibi görmekteyiz.


Disk Latency için Disk Sayaçları aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Primary Sayaçlar aşağıda belirtildiği gibidir.Ortalama 15ms’yi göstermesi gerekmektedir. Bir işlemin aslında kaç ms’de yapıldığını söylemektedir. Driver seviyesinden aşağıda baktığı için 15ms’den aşağı sonuçlarda diskte gecikme olmadığını söyleyebiliriz

Avg.Disk sec\Read ; Avg. Disk sec\Write


 

Önemli Performans Counterları

Aşağıdaki sıklıkla kullanılan performans sayaçlarını görebilirsiniz. Absürd noktaları detaylı incelemekte her zaman ayda olacaktır.

 


 

http://blogs.technet.com/b/bulentozkir/archive/2014/02/14/top-10-most-important-performance-counters-for-windows-and-their-recommended-values.aspx

Exchange 2010 Queue üzerindeki Mailleri Export etmek

Bu makalede Exchange Serve 2010 sunucu üzerindeki kuyrukta kalan mesajların nasıl export edilip diğer sunucudan tekrar resubmitted edilmesini anlatacağım

Mesajları export etmek için Export-Messega cmdlet kullanacağız. Eml uzantılı export edilmiş mailleri eğer resubmit etmek isterseniz aşağıdaki path’e koyulmıs gerekmektedir.

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles\Replay

 

Aşağıdaki script aslında bu tip işler için birebir.

#Kuyruktaki mesajlar suspend edilir. 
get-queue ExchangeServer\863 | Get-Message | Suspend-Message 
#Kuyruktaki mesajlar alınır
$array = @(Get-Message -Queue “ExchangeServer\863” -ResultSize unlimited) 
#Kuyruktaki mesajlar export edilir. 
$array | ForEach-Object {$i++;Export-Message $_.Identity | AssembleMessage -Path (“D:\MailKuyruk\”+ $i +”.eml”)}

Benim Queue ID’im 863 olduğu için bu rakamı kullandım Sizlerde Get-Queue diyerek ID’nizi bulabilirsiniz.

Enis Göktay

Windows Server 2008 – Performance Monitor Kullanımı

Bu makalemde sizlere sunucuda Performans Monitörün nasıl set edileceğini anlatmaya çalışacağım.

Perfmon çalıştırmak için;

Startà Perfmon à Perfmon.exe çalıştırılır.


Yukarıda görülen “+” işaretine basarak ekleyebileceğiniz counter listesi gözükür.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek olarak process sayacı eklenir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki ekranda minimum ve maximum değerleri gözükmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kalem” işareti gibi gözüken IKON’a basılarak seçilen sayaç BOLD olarak gözükür.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç raporu aşağıdaki gibi gözükmektedir.

Powershell –Whatif

Powershell kullanmanın engüzel özelliklerinden bir taneside bir komutun çalıştırılamadan önce eğer çalıştırılsaydı ne gibi sonuçlar doğuracağını gösterebilmesidir.

Whatif komutuyla hata yapmaktan kurtulmanın yanısıra test edilmesi de mümkün olmasıdır

Örneklerle açıklamaya çalışacağım, Read More …

Exchange 2010 DAG için HeartBeat Ayarları

Bildiğiniz gibi Exchange Server 2010 SP1’den sonra sanallaştırma tarafında özellikle Mailbox rolüne sahip sunucular ve live migration için destek vermektedir.

Exchange Blog’larında da iletildiği gibi,

  • Unified Messaging server role sanallaştırma platformu üzerinde desteklendiği,
  • DAG yapısına sahip mailbox sunucularında da live migration destek verdiği görülmektedir. Read More …

Windows PowerShell Modülleri – Bölüm2

Modül Tipleri

Windows Powershell’in işlevselliğini arttırabilmek için kullanılan modüller 4 tiptir.

  1. Script Modül
  2. Binary Modül
  3. Manifest Modül
  4. Dinamik Modül

Script Modül Read More …

Windows PowerShell Modülleri – Bölüm1

Windows PowerShell Modülleri

Powershell’in mükemmel özelliklerinden biri de genişleyebilir olmadır. Powershell v1.0’dan itibaren gerek Microsoft gerekse diğer ürün mühendisleri Powershell’in bu özelliğinden yararlanarak birçok ek komutlar ile Powershell kullanımını yaygınlaşırmışlardır. Özellikle Quest’s Active Directory ve  VMware’in PowerCLI en popüler 3rd parti geliştiriciler arasında bulunmaktadır. Read More …

Windows Powershell ISE – Bölüm 6

Powershell ISE’de Script Snippets

Script yazımında özelikle tekrar tekrar kullanılan kod veya syntax’larda oldukça hız ve kolaylık sağlamaktadır. Her kod ve syntax’ın fonksiyonlarının ezbere bilinmesi zorunlu değildir. Bu sebeple bu snippetlar oldukça yardımcı olacaktır.

Snippet’ları Ctrl+Space tuş kombinasyonu veya Edit—Start Snippet ile başlatılabilir.

Örnek olarak “do-while” döngüsünün syntax’ları aşağıdaki resimde gözükmektedir. Read More …

O365 – Sharepoint Listing Available Commands

O365 – Sharepoint Listing Available Commands

Bilindiği gibi komut listesini görebilmek için bir çok yöntem bulunmaktadır. Get-Command ile tüm komutları görebilirsiniz fakat sonuç olarak 1000’den fazla komut gelecektir. Özellikle Sharepoint komutlarını görebilmek adına biraz daha filtreleme yapılması gerekecektir. Share Point Online Powershell modulunun adı Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell’tir. Bu modül adını kullanarak filtrelenirse bize kullanmak istediğimiz komutları çağıracaktır.

Eğer komutları bir değişkene atarsak SharePoint ile ilgili toplam 30 adet komut bulunduğunu görebiliriz.