Monthly Archives: May 2014

You are browsing the site archives by month.

Office 365 Migration Guide

Office 365 bir business kararı olduğu her zaman söylenmiştir. Başarılı bir migration planından sonra üç versiyon olan Office 365’e geçiş yapılabilir. Bunlar sırasıyla;

 • Proffessional,
 • Mid-Size Business,
 • Enterprise

Özellikle Enterprise versiyonu seçildiyse organizasyon için oldukça flexibility sağlamaktadır.

Enterprise versiyonun en göze çarpan diğer yanı da Microsoft Office Desktop client’ın yazılımsal tüm bileşenlerine tek pencereden erişebiliyor olmasıdır.

Powershell – Transcripts

Genelde pek bilinmeyen bu komut Powershell ortamında yapılan tüm çalıştırılan komutları ve çıktılarını bir text dosyada tutmaktadır.

Aşağıdaki komut yardımıyla bu loglamayı başlatabiliriz.

PS C:\enisgoktay> Start-Transcript c:\enisgoktay\Monday.txt

Transcript started, output file is c:\enisgoktay\Monday.txt

Yapılan işlemler sonrası ilgili text dosyasını açtığımızda yapılan tüm komuları ve çıktılarını görebiliriz.

Özellikle troubleshooting esnasında oldukça faydalı olmaktadır. Yine aşağıdaki komut yardımıyla bu loglama durdurulur.

PS C:\enisgoktay>Stop-Transcript

Daha sonra yapacağımız çalışmaları aynı text dosyasına eklemek istersek;

PS C:\enisgoktay> Start-Transcript c:\enisgoktay\Monday.txt –append

Komutunu kullanabiliriz.

İyi çalışmalar

Exchange–Powershell Mailbox kota almak

Merhaba,

Kullanıcıların mailbox kotalarını, ne kadar kullanıldığını ve hangi veritabanında bulunduğuna dair bir script işinizi görebilir.

Aşağıdaki script daha da geliştirilebilir tabii ki,

 

$mailboxes = @(Get-Mailbox -ResultSize Unlimited)
$rapor = @()

foreach ($mailbox in $mailboxes)
{
    $mbxstats = Get-MailboxStatistics $mailbox
    $mbxObj = New-Object PSObject
    $mbxObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name “Display Name” -Value $mailbox.DisplayName
    $mbxObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name “Database” -Value $mailbox.Database
    $mbxObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name “Quota” -Value $mailbox.ProhibitSendReceiveQuota
    $mbxObj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name “Total Sizes” -Value $mbxstats.TotalItemSize
    $rapor += $mbxObj
}
$rapor

Office 365 Kullanıcı Silmek

Office 365’ten kullanıcı silmekte oldukça basittir. Kullanıcı seçilir ve delete edilir. Eğer user delete edilirken aşağıda da görülebileceği üzere Çöp Kutusu çıkmıyorsa Office 365 bu işlemi blokluyor demektir. Bu sebeple Powershell yardımıyla kullanıcı silinme işlemi yapılır. Kullanıcı, eğer placed on legal hold veya düzgün silinme işlemleri yapılmadıysa bloklanır. Eğer kullanıcı litigation Hold’ta ise ilk olarak in-place hold veya legacy litigation üzerinden silinir. Bu işlemelerden sonra kullanıcı silinir.

Tavsiye edilen yöntemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Kullanıcı hesabı üzerindeki Legal hold tanımı silinir.
 • Eğer arşivleme yapılıyorsa bu hesap disable edilir.
 • Primary Address onmicrosoft.com yapılır
 • Hesaba bağlı email alias ları silinir.
 • Kullanıcı lisansı silinir
 • Kullanıcı tamamen silinir.

 

Kullanıcı silindikten sonra 30 gün daha recover edilebilir vaziyettedir. Eğer tamamen silmek istersek powershell komutları yardımıyla bu işlemleri yapabiliriz.

 • Get-MsolUser –ReturnDeletedUsers ile kullanıcıları listeleriz.

  Gelen ekranda GUID ile kullanıcı tamamen silinir

 • Remove-MsolUser -ObjectId 3rt5y6fr-1995-4d2s-abbj-1q2w3e4r5t6y –RemoveFromRecycleBin

Office 365 Domain Limit

 

Microsoft’un yakın zamanda ilettiği üzere domain ekleme limitini %50 arttırarak 600 olan sayıyı 900’e çıkarttı.

Bu yükseltme işlemi için herhangi bir talebe gerek olmadığı bildirildi.

Office 365 Admin portalinden eklenebildiği gibi powershell yardımıyla da bu yükseltme işlemi gerçekleştirilebilir.

Office 365 Hybrid Configuration Wizard Problem

Hybrid konfigürasyon update esnasında aşağıdaki gibi bir hata alınabilir.

ERROR:Updating hybrid configuration failed with error ‘Subtask ValidateConfiguration execution failed: Configure Legacy Exchange Support

Çözüm için aşağıdaki makale uygulanırsa problem ortadan kalkacaktır.