Mailbox retention ve Archiving Poliçeleri yaratmak

Bildiğiniz üzere bu tip poliçeler default olarak mailboxlara ne yaratıldığı zaman ne de Exchange Server versiyonlarını Exchange Server 2010’a yükseltiğiniz zaman uygulanmamaktadır. Bu poliçeleri geçerli yapabilmekte için EMS veya ECP’den ayarlamak gerekmektedir. Aşağıdaki komut yardımıyla bu işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.

Eğer custom olarak herhangi bir policy yaratılmadıysa “Default Archive and Retention Policy” adı altında kaydedilebilir. Bu poliçe default olarak bulunmaktadır fakat yukarıda bahsedildiği üzere otomatik olarak kullanıcılara uygulanmamaktadır.

İstenirse default retention ve archiving poliçesi gözden geçirilebilir ve edit edilebilir.

Get-Mailbox | Where-Object {$_.RetentionPolicy -eq $null -and $_.RecipientTypeDetails -ne ‘LegacyMailbox’} | Set-Mailbox -RetentionPolicy ‘Default Archive and Retention Policy’

Enis Göktay

Enis Göktay

Enis has more than 15 years of experience in Information Technologies. He holds a Bachelor of Science in Economy and Master of Science degree in Computer Engineering as well as several IT certifications, namely MCITP, MCSE and CISCO Certifications. He has experience from technical support to administering enterprise IT infrastructures including but not limited Active Directory, Messaging Infrastructures, and Networking. Currently, he lives in Istanbul and works as a Sr. Specialist on Microsoft Products, dealing with administration of full life cycle of large, complex, and high available Enterprise IT infrastructures. His certifications include:

:: MCSE Data Platform,
:: MCSE Private Cloud,
:: MCSE Messaging,
:: MCSE Communication,
:: MCSE Server Infrastructure,
:: MCITP Enterprise Messaging on Exchange 2010
:: Microsoft Specialist - Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center Specialist
:: MCITP Enterprise Administrator 2008
:: MCITP Windows Server 2008,
:: MCSA: SQL Server,
:: MCSA: Office 365 Certification
:: MCSA Windows Server 2008,
:: MCTS Microsoft Exchange Server 2010, Configuring
:: MCTS Windows Server® 2008 Network Infrastructure, Configuration
:: MCTS Windows Server® 2008 Active Directory, Configuration
:: MCTS Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012
:: MCP (Microsoft Certified Professional)
:: CCNA
Enis Göktay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation