System Center 2012 Orchestrator – 1

System Center 2012 Orchestrator nedir?

Microsoft System Center 2012 Orchestrator’I ki kısaca (SCORCH)olarak adlandırılır, process otomasyonu denilebilir. Aynı zamanda farklı teknolojileri de birbirine bağlayan aslında bir toolkit olarak adlandırabiliriz.

Bir organizasyon için otomasyon önemli bir kavrramdır. Orchestrator ile,

· Manuel yapılan işleri otomatik hale getirebilir,

· Farklı iki veya daha fazla vendor ürünlerini birbiri ile uyumlu halde çalışmasını sağlar,

Bu otomasyon bizlere ilk olarak müthiş bir IT yeteneği ve değer katmanın yanında manuel olarak yapılabilecek insan hatasından uzaklaşmayı sağlar. Çok iyi yapılacabilecek dizaynlar ile bu üründen maximum olarak fayda sağlarız.

Orchestrator Deployment Bileşenleri

Mimaride genel olarak 6 bileşen bulunmaktadır. Aşağıdaki bu bileşenlerin neler olduğuna dair bilgi veriyor olacağız.

1- Runbook Designer : Runbook’ları yaratırken ve edit ederken kullandığımız bir tool’dur. Runbook’lar Orchestrator veritabanında saklanır. Runbook tester’da Runbook Designer’ın tamamen alt bileşenidir. Runbook’ların çalışmasını onaylar.

2- Orchestrtion Database : Runbook’ları saklayan SQL Server veritabanıdır. Aynı zamanda log file ve konfigürayonları saklamaktadır.

3- Management Server : Mimarideki core bileşendir. Runbook Designer veritabanı ile arasındaki haberleşmeden sorumludur

4- Runbook Server : Runbook’ların çalışması ve yürütülmesinden sorumludur. Runbook çağrıldığı zaman Runbook instance bir kopyası Runbook sunucusuna gönderilir ve orada çalıştırılır. Default olarak ilk kurulan Runbook Server Primary role sahip ilk sunucudur.

5- Orchestrator Web Servis : Runbook’ların start ve stop gibi durumlarını görebiliriz

6- Orchestrator Browser Console : Silverlight desteklidir. Orchestrator Web Servisinin SCORCH ile haberleşmesi için kullanır

Genel olarak tüm bileşenler tek bir sunucuda da kurulabildiği gibi ayrı sunuculara da kurulabilmektedir. Sanal veya fiziksel olma zorunluluğu yoktur.

Bileşenlerin çalışması aşağıdaki örnekte daha iyi anlaşılabilir.

 

1

Enis Göktay

Enis Göktay

Enis has more than 15 years of experience in Information Technologies. He holds a Bachelor of Science in Economy and Master of Science degree in Computer Engineering as well as several IT certifications, namely MCITP, MCSE and CISCO Certifications. He has experience from technical support to administering enterprise IT infrastructures including but not limited Active Directory, Messaging Infrastructures, and Networking. Currently, he lives in Istanbul and works as a Sr. Specialist on Microsoft Products, dealing with administration of full life cycle of large, complex, and high available Enterprise IT infrastructures. His certifications include:

:: MCSE Data Platform,
:: MCSE Private Cloud,
:: MCSE Messaging,
:: MCSE Communication,
:: MCSE Server Infrastructure,
:: MCITP Enterprise Messaging on Exchange 2010
:: Microsoft Specialist - Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center Specialist
:: MCITP Enterprise Administrator 2008
:: MCITP Windows Server 2008,
:: MCSA: SQL Server,
:: MCSA: Office 365 Certification
:: MCSA Windows Server 2008,
:: MCTS Microsoft Exchange Server 2010, Configuring
:: MCTS Windows Server® 2008 Network Infrastructure, Configuration
:: MCTS Windows Server® 2008 Active Directory, Configuration
:: MCTS Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012
:: MCP (Microsoft Certified Professional)
:: CCNA
Enis Göktay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation