Monthly Archives: April 2014

You are browsing the site archives by month.

Powershell–Delete files older than (xxx)

Merhaba,

Aşağıdaki scriptte,  belirtilen bir günden sonra ilgili path’ten dosyaları silebiliriz

# Limit belirtilir.

$limit = (Get-Date).AddDays(-180)

#Path belirtilir.
$path = “C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\”

# Limit dahilinde ilgili path’teki dosyalar silinir.

Get-ChildItem -Path $path -Recurse -Force | Where-Object { !$_.PSIsContainer -and $_.CreationTime -lt $limit } | Remove-Item -Force

Powershell Variable/Array Problem

Powershell Variable/Array Problem

Aşağıda aslında kolay ama bazen gözden kaçabilecek bir durumu açıklayacağım. Array ve variable ile oluşan farklar ve bunların nasıl giderilebileceği ile ilgili bilgi aktaracağım. Read More …

Exchange Server Virtualization – Best Practice…

Exchange Server 2013’ten önceki versiyonlar sanallaştırıldığı gibi bu versiyonda sanallaştırılabilir. Sanallaştırılırken bazı best practiceleri de göz önünde bulundurmak zorunlu hale gelmektedir.
Aşağıda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.
* VM’de dynamic memory kullanılmamalıdır. Kullanıldığı taktirde negatif yönde sunucu performansına etki etmektedir.
* Dynamically expanding disk, snapshot ve differencing disk kesinlikle desteklenmemektedir.
* Fiziksel sunucuda ihtiyac miktarı işlemci kadar verilmesi önerilir. Genel oran 1:1’dir. Fakat en fazla verilebilecek oran 2:1’dir. Bu demek oluyor ki eğer fiziksel olarak 16 Core işlemci ihtiyaç buklunuyorsa snal tarafta 32 core geçmemesi gerekmektedir.
* Yine fiziksel sunucularda kullanılan RAM miktarı, sanal ortamdaki sunucular içinde verilebilir. Oran 1:1 olabilir.
* Storage için herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.
* Gerekenden fazla donanım verilmemelidir.

Outlook: Unable to perform a Check Name or connect to an Exchange mailbox

Microsoft has released an article for Outlook Connectivity issues to Exchange.
Version of Outlook affected 2007 and above.

http://support.microsoft.com/kb/2264398

DCDIAG

Dcdiag, Domain Controller Diagnostic Tool’un diğer adıdır. Yönetici yetkisiyle, komut satırından dcdiag yazıp, çalıştırarak Etki Alanı Denetleyicisinin durumu hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Bu komut çıktısı sonrası herhangi bir problemin olup olmadığı ve varsa problemleri nasıl giderebileceğimiz hakkında bilgi sahibi oluruz. Read More …

System Center 2012 Orchestrator – 1

System Center 2012 Orchestrator nedir?

Microsoft System Center 2012 Orchestrator’I ki kısaca (SCORCH)olarak adlandırılır, process otomasyonu denilebilir. Aynı zamanda farklı teknolojileri de birbirine bağlayan aslında bir toolkit olarak adlandırabiliriz. Read More …

Converting ADFS domains to DirSync with Password sync

, step by step

Bu makalede bu işlemin öneminden çok nasıl yapıldığı ile ilgili bazı bilgiler bulacaksınız.

ADFS’ten DIRSync wit Password Senkronizasyon ile geçiş için aşağıdaki adımların yapılması önemlidir fakat bunlar tek tek yapmaktan ziyade anlamak gerçekten önemlidir.

DirSync, Password Sync ile birlikte kurulmuş olduğuna emin olmak gerekmektedir. Yalnızca senkronizasyon yapmak yetmeyeceği için konfiggürasyonu da çalıştırmak gerekir.

 

Office 365 Powershell’e login olunur ve domain için aşağıdaki okmutu çalıştırıyoruz.

convert-msoldomaintostandard –domainname wdomain –skipuserconversion $false –passwordfile C:\password.txt

 

Burada skipuserconversion $false parametresi çok önemlidir. Domainde bulunan federated hesapların şifre bilgisi bildiğiniz gibi olmamaktadır. BU federated hesaplar normal kullanıcı hesabına dönüştürüleceği için şifre eklenebilir hale getirilmektedir.

Bazen istenilen herşeyin yolunda gitmediğini bilebiliyoruz. Protokol, bağlantı drop olması gibi bazı nedenlerden dolayı hatalar alınabilmektedir. BU sebeple aşağıdaki script yardımıyla kullanıcıları regular hesaba convert edebiliriz.

 

$msolusers = get-msoluser –All | where {$_.userprincipalname –like "*@"}

 

foreach ($user in $msolusers)

{

try {

$Upn = $user.Userprincipalname

$pw = Convert-MsolFederatedUser -UserPrincipalName $Upn -ErrorAction "Stop"

 

write-host $Upn

}

 

Catch {

if ($_.FullyQualifiedErrorId -like 'Microsoft.Online.Administration.Automation.UserAuthenticationUnchangedException*')

{

write-host "User already converted"

}

Else

{

write-host "Exception " + $_.FullyQualifiedErrorId

}

$_.Clear

}

}

 

İşlemler tamamlandığı zaman şifre kabul edilebilir hale gelecektir. Artık AD Cloud tarafına şifreleri gönderebiliriz. Bir kere de en fazla 50 kullanıcı için çalışma yapılabilmektedir. İşlemler sonrası test edilebilir.

Sysinternals – Powershell ile installation…

Bildiğiniz üzere Microsoft yakın zamanda Powershell 5.0’ı anons etmişti. Bu version ile özellikle sysinternal toollarını kolayca install edebilir hale geldik.

Aşağıdaki örneklerde nasıl yapılabildiğini anlatmaya çalışacağım

Find-Package Sysinternals

komutu ile paketin durumunu check edebiliriz.

Find-Package Sysinternals | Install-Package

ile de kurma işlemini yapabiliriz.

image

Auto Discover Çalışma Mantığı

Exchange Server 2007’de hizmete sunulmuş ve Exchange için vazgeçilemez bir parçasına haline gelen autodiscover kullanıcılar için eposta hesaplarının tanımında büyük kolaylık sağlayan bir protokoldür. Eğer bu protokolü tanımlamadıysanız can sıkıcı birçok problemle karşılaşabilirsiniz. Örnek olarak; Out of Office mesajları, Offline Adres Book2ları download edilmesi ve meeting requestlerin free/busy durumlarını görememe gibi problemler görülebilir. Read More …

Office 365 Mail Encryption – 2

Bahsettiğimiz üzere Office 365’te özellikle dışarı mail gönderirsen mail kriptolamak ihtiyacı doyabilir. Office 365’te özellikle Enterprise versiyonunda bu üyelik standarttır. Diğerleri için optinaldır.

Office 365’te mail kriptolamak için Admin Center’a gidilir. Rules kısmına gelinir. Create Rule denilerek Apply Rights Protection to message denilir.

Bu işlem için farklı bir transport rule seçilip uygulanır.