Monthly Archives: March 2014

You are browsing the site archives by month.

Exchange Server Database Repair

If the Exchange DB’s dont mount you can follow the steps below.

Firstly, please check the databases state. If the state is in Dirty shutdown as mentioned below please try to repair. Read More …

Powershell ile HOMEPAGE değiştirmek

Aşağıdaki komutlar yardımıyla IE’deki homepage değiştirilebilir.

$RegKey = ‘HKCU:\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\’

$Sayfa = ‘start page’

$BaslaSayfa = Read-Host “ Ana sayfayı giriniz..?”

Set-Itemproperty  –Path  $RegKey  –Name  $Sayfa  –Value  $BaslaSayfa

System loglarından sunucunun UP/Down durumunu görebilmek

Aşağıdaki script sayesinde eventlardan sunucunun durumunu görebiliriz.

 

Function Get-UpTime
{
   param
      (
      $SunucuAdi=’localhost’
      )
      Get-WmiObject Win32_NTLogEvent –Filter ‘Logfile=”System” and EventCode>6004 and EventCode<6009’ –ComputerName $SunucuAdi |
      ForEach-Object {
      $lgnm =$_ | Select-Object EventCode, TimeGenerated
      switch ($_.EventCode) {
      6006 {$lgnm.EventCode= ‘shutdown’ }
      6005 {$lgnm.EventCode = ‘start’ }
      6008 {$lgnm.EventCode= ‘crash’ }

      6009 {$lgnm.EventCode= ‘Unexpected Shutdown’ }

  }
      $rv.TimeGenerated =$_.ConvertToDateTime($_.TimeGenerated)
      $rv
  }
}

Exchange 2013 Server Role Architecture

New Exchange 2013 Architecture

Basitleştirilmiş iki role olarak karşımıza çıkıyor Exchange 2013
Client Access Server Role, Client bağlantıları için son noktadır. Ayrıca Mailbox bulunduğu mailbox sunucularına bağlantıyı sağlar
Mailbox Server Role, Tüm gerekli protokolleri ve bileşenleri üzerinde tutar
Faydaları,
Versiyon upgrade esnektir, Olmasa olmaz bir kural yoktur,
Session indifference,  Sessionlar ile kesinlikle ilgilenmemektedirler, Exchange 2010’da mutlak bir session affinity vardı, Exchange Server 2013 te buna gerek kalmamıştır
Deployment simplicity, Exchange Server 2010 da site-resiling dizayn’da 8 farklı namespaces gerekiyordu, iki Internet Protokol, iki Outlook Web App, bir autodiscover, iki rpc client access ve bir smtp gibi,
Exchange 2013’te ise ihtiyaç 2 ye kadar düşmektedir, client protokolleri için ve autodiscover gerekiyor, Eğer uğrade yapılıyorsa legacy içinde gerekiyor, ek olarak smtp namespace içinde gerekebilmektedir.

Exchange Servislerinin çalışamaması nedenleri, BEST PRACTICES…

* Servisi tekrar restart etmeyi deneyin,
* Çözüldüyse problem yok,
* Çözülmediyse, Application ve System loglarını kontrol et. Çünkü çalışmayan servisle ilgili birçok hata logunun olduğunu göreceksiniz.
Nedenleri arasında;
    * Local sunucu konfigürasyonları olma ihtimali,
    * AD Communication ile ilgili problem olabileceği,

ihtimali yüksektir.

* Aşağıdaki tool yardımıyla da processleri monitor etmek oldukça kolaydır. Birçok case bu tool yardımıyla çözülebilir.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx

Exchange Server 2010

image

Exchange Server 2007

image

Office 365 – Enable Audit

Office 365’te tracking methodu enable ederek mail auditing işlemi başalayabilir. Bu işlem enable ederek audit raporlarına Control panel üzerinden ulaşılabilir.

Herhangi bir kullanıcı için aşağıdaki komut yardımıyla audit enable edilir.

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Eğer tüm kullanıcılar için enable edeceksek

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq ‘UserMailbox’)}

$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}

System Center Orchestrator 2012 Installation

Orchestrator, tam olarak multi teknoloji ve işlem otomasyon ürünü olarak piyasada yer almıştır. Farklı birçok ürünü birbirine bağladığı gibi tekrarlanan işleri otomasyonunu da çok kolay olarak yapmaktadır.

Ürün, test amaçlı olarak tüm rolleri bir sunucuda kurulduğu gibi rolleri farklı sunuculara da dağıtılarak ta kurulabilir. Genel olarak sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir. Read More …

PST Mail Migration to Office 365

PST’ de duran maillerinizin Office 365 ortamına taşınması oldukça önemlidir. Bu işlemler her kullanıcının kendi bilgisayarından Office 365 ortamına doğru yapılır. İşlem oldukça basittir. PST’de ki datalarımızı migrate etmek istediğimiz zaman mailbox’ı export edip Office 365 tarafına import etmek gerekmektedir.

Buradaki en önemli nokta PST migration başlattığımız zaman bitirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir hata vs karşılaşıldığında eğer migration kesilirse tekrar başlattığınız zaman duplicate kayıtlar görülebilmektedir.

Tipik olarak PST’de kullanıcının tüm bilgileri yer almaktadır. Inbox, calendar, contacts vs.. Dikkat edilmesi gereken nokta calendar ve contactları manuel/drag ann drop şeklinde veya calendar ve contact vilgilerini export import yaparak taşınabilir.

Aşağıda nasıl yapıldığına dair bilgileri paylaşıyor olacağım;,

İlk olarak Outlook açılır, FileàOpenàImport seçeneği tıklanır.

Aşağıda gelen Wizard’tan PST export edilir.

 

Aşağıdaki gibi location seçilir ve export edilir.

 

Mailbox ımport işlemleri

Yukarıda bahsedilenlerin aksine Office 365 hesabı ile Outlook’a login olunur.

Yine FileàOpenàImport seçilir.

Import another program or file sekmesi tıklanır.

Select Outlook Data File(.pst) seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

File seçilir ve Import edilir.

Bu işlemde artık Office 365 tarafına import işlemi başlatılmış olunur.

O365-Office 365’e Kullanıcı Ekleme

Kullanıcı arayüzüne ilgili linkleri(www.office365.com veya http://portal.microsoftonline.com) kullanarak login olduktan sonra aşağıda görüldüğü üzere;

  • Adminà Users and Groups à “+” tuşlarına basılır

 

  • Adı, Soyadı ve Görünen adını yazarak ilerleyebiliriz.

     

     

  • Kullanıcı oluşturulduğu zaman eğer admin veya vaşka bir ataması gerekiyorsa aşağıdaki pencere yardımıyla yapılabilir.

 

 

  • Aşağıda da görüldüğü üzere değişik Office 365 servisleri seçerek lisans ataması yapılması gerekmektedir.

  • Şifre verilir ve mail il iletilerek işlemler tamamlanır.

O365-Adding Changing Licenses

 

Office 365 te kullanıcı lisansı değiştirmek özellikle enterprise versiyonunda oldukça basittir. Kullanıcı servisi açılır, dikkat edilecek diğer nokta da ilk olarak yeni lisans seçilir daha olarak silinecek lisan seçilerek işlemler tamamlanır. Dikkat

 

Lisans değiştirmeden önce yeteri kadar lisansa sahip olmamız gerekmektedir. Aşağıdaki ekrandan lisansımızı kontrol etmemizde fayda bulunmaktadır