Monthly Archives: February 2014

You are browsing the site archives by month.

O365-Kullanıcı Restore Etmek

Kullanıcı restore etmekte oldukça basittir.Siline kullanıcı seçilerel Restore user sekmesine basılır ve restore edilir. Silinen kullanıcı Office 265 konfigürasyona bağla olarak 14-30 arasında çöp kocasında bulunmaktadır. Bu süre içinde aynı özellikleri ile restore edilebilir.

 

O365 – Kullanıcı Bilgileri Değiştirmek

Kullanıcı ismi değiştirmekte oldukça kolaydır. Office 365 üzerinden kullanıcı seçilir ve EDIT denir

 

O365 – Bulk olarak Kullanıcı ekleme

Tek tek kullanıcı eklenebildiği gibi toplu halde de kullanıcı eklenebilmektedir. Tüm kullanıcı bilgilerinin içerildiği CSV dosyasını upload ederek kullanıcı eklemek gerçekten oldukça basitleşiyor.

Aşağıda da görüldüğü üzere Active User’s kısmından ilgili ikonu tıklanır.

 

CSV dosyasının bulunduğu kısayol seçilerek sisteme upload edilir.

Powershell ile Office 365’e bağlanmak

Powershell ile Office 365’e bağlanmak;

Aşağıdaki komutlar yardımıyla bağlantı sağlayabiliriz.

  • Import-Module MSOnline
  • $Cred = Get-Credential
  • $Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  • Import-PSSession $Session -AllowClobber
  • Connect-MsolService –Credential $Cred

O365 – Domain Adının Control Edilmesi

Bu adımda ADmin hesabıyla office.microsoft.com veya http://portal.microsoftonline.com adreslerinden login olunur. Pencerenin sol tarafında bulunan Domains sekmesine basılır. Add to Domain denilir ve işlemler başlatılır.

Buraya yazdığımız domain isimlerinin sahibi olduğunuzu confirm etmeniz gerekmektedir.

Yukarıdaki pencerede Start Step 1’e basılır.

 

 

 

 

 

Aşağıdaki pencerede domain adı yazılır,

İlgili domain adının kendinize ait olduğu seçili host sağlayıcılardan onaylanması gerekir.