Monthly Archives: July 2013

You are browsing the site archives by month.

Mailbox import/export or move fails in Exchange Server 2010

Eğer bir mailbox’ı move veya import/export etmek istediğinizde aşağıdaki hatayı alıyorsanız, Hardware LB ve  CASARRAY’iniz varsa;

“"The call to ‘net.tcp://SERVERNAME/Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService SERVERNAME (14.1.218.11 caps:07)’ timed out. Error details: This request operation sent to net.tcp://SERVERNAME/Microsoft.Exchange.MailboxReplicationService did not receive a reply within the configured timeout (00:01:00).  The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout.  This may be because the service is still processing the operation or because the service was unable to send a reply message.  Please consider increasing the operation timeout (by casting the channel/proxy to IContextChannel and setting the OperationTimeout property) and ensure that the service is able to connect to the client.

en net çözüm aşağıdaki gibi olacaktır.

Read More …

Open Service ‘remote registry’ failed when building a 2008 R2 cluster

Windows 2008 R2 Cluster kurarken eğer yukarıdaki gibi hata alıyorsanız;

Node’lardan bir tanesinin ZONE veya TIME yanlıştır. Zone/Saat bilgisini değiştirerek bu problemi giderebilirsiniz. Restart etmek gerekebilir.

Circular Logging – Exchange 2010

Exchange 2010 DAG yapınız varsa ve bazı nedenlerden dolayı ki DB/Log diskinizde yer kalmamış olabilir, aşağıdaki komut ile circular logging enable ederek logların silinmesini sağlayabilirsiniz.

Exchange 2010 DAG yapısında SP1 sonrası DB’leri dismount/mount etmenize GEREK YOKTUR.

 

Enable Circular Logging

Get-mailboxdatabase -Identity DagName* | Set-mailboxdatabase -CircularloggingEnabled $true

veya tek bir Database için;

Get-mailboxdatabase -Identity DBName | Set-mailboxdatabase -CircularloggingEnabled $true

 

İşlemlerinizi tamamladıktan sonra;

 

Disable Circular Logging

Get-Mailboxdatabase -Identity DagName* | Set-mailboxdatabase -CircularloggingEnabled $false

veya  tek bir Database için;

Get-mailboxdatabase -Identity DBname | Set-mailboxdatabase -CircularloggingEnabled $false