Monthly Archives: January 2013

You are browsing the site archives by month.

Windows Update esnasında 80072EFD hatası

 

Eğer windows update esnasında 80072EFD hatası alıyorsanız aşağıdaki çözüm işinize yarayacaktır.

 

  1. Start > Run > type “regedit” ,
  2. HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
  3. Eğer daha önce Wsus tarzı bir sunucudan update alıyorsanız aşağıdaki gibi bir key gözükecektir
    “WUServer”            =http://Servername:8080
    “WUStatusServer”  =http://Servername:8080

WindowsUpdate folder yedeği alinarak aşağıdaki işlemler yapılır.

  1. Sağ click “export”
  2. “WindowsUpdate” key registry’den silinir. HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows.
  3. Windows Update servisi restart edilir. (Start > Run > type “services.msc”)

Call-ClusterExe: cluster.exe did not succeed, but 5058 was not a retry-able error code…


StopDagServerMaintenance.ps1
scriptini kullanarak DAG’ı maintanance mode’dan çıkarmak istediğinizde bazen aşağıda görüldüğü gibi bir hata mesajı alınabilir.

WARNING: [02:57:24.640 UTC] Call-ClusterExe: cluster.exe did not succeed, but 5058 was not a retry-able error code. Not attempting any other servers. This may be an expected error by the caller.

Öncesinde çalıştırdığınız StartDagServerMaintenance.ps1 scriptini DB’leri istenilen şekilde move etmiş fakat aşağıdaki gibi de hatalar verip tamamlamış olabilir:

Read More …